Uploaded by User1811

Protox NY - Skimmel og Hysan

advertisement
- Fabriksvej 19, 6000 Kolding
Skimmelsvamp
Skimmelsvamp i en bygning er ALTID tegn på, at der er problemer med fugt.
Fugt i en bygning vil give et dårligt indeklima og skimmelvækst.
Læs mere om Skimmelsvamp her: http://www.protox.dk/skimmelsvamp.html
Der skal IKKE være skimmelsvamp i vore bygninger – derfor skal problemet løses.
1. Fjern årsagen = løs fugtproblemet.
Fugt kan komme udefra – utætheder i tag/vægge, opstigende fugt fra jorden,
tilstoppede afløb eller direkte oversvømmelse fra stormfloder eller skybrud.
Fugt kan også komme indefra – utætte rørsamlinger, rørbrud eller manglende
udluftning, tøjtørring indendørs etc.
2. Fjern skimmelvæksten.
Skimmel fjernest bedst og sikrest med Protox Hysan der er et specialmiddel til netop
fjernelse af skimmel, bakterier og virus på overflader i bygninger.
Læs mere om Protox Hysan her: http://www.protox.dk/hysan-skimmelsvamp.html
Selve afrensningen med Protox Hysan foregår på denne måde:
http://www.protox.dk/hysan-skimmelsvamp/anvendelse.html
Se evt. en video af hvordan man gør her: http://www.protox.dk/hysanskimmelsvamp/video.html
En afrensning med Protox Hysan efterlader igen kemiske rester og sikrer derfor et rent
indemiljø (se evt. indeklimarapport:
http://www.protox.dk/images/stories/datablade_clp/hysan/hysan_ikr_en.pdf ).
Men det betyder også at Protox Hysan ikke har nogen forebyggende effekt mod
skimmelvækst!!
3. Forebyg evt. at skimmelvæksten kommer igen.
I nogle situationer kan man IKKE 100% forebygge, at der kommer fugt igen – det
gælder f.eks. på kuldeboer = dårligt isolerede overflader eller i badeværelser hvor der
ikke kan etableres tilstrækkelig ventilation.
I stedet for igen og igen at få skimmelvækst kan man i disse tilfælde efter en grundig
afrensning med Protox Hysan vælge en forebyggende behandling med Protox Skimmel:
- Fabriksvej 19, 6000 Kolding
http://www.protox.dk/protoxskimmel.html
Protox Skimmel anvendes som en grunder der påføres de aktuelle overflader inden
slutmalingen med det valgte malingsprodukt.
http://www.protox.dk/protoxskimmel/anvendelse.html
Produkterne købes i din lokale trælast, se evt. vore forhandlere på:
http://www.protox.dk/forhandlere.html
Download