Uploaded by mdenis4124

170426-wp-stacj-3let-stos-1-w1 2

advertisement
Semestr letni
Godzina
I ROK
Poniedziałek
Kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I0
Wtorek
8.00-9.30
Demografia i statystyka
Dr K. Iwańczuk CA1 s.8z
9.35-11.05
Demografia i statystyka
Dr K. Iwańczuk CA2 s.8z
Współczesne systemy polityczne i
partyjne
Dr T. Bichta CA1 s.102z
Historia najnowsza powszechna
Prof. dr hab. W. Paruch
WY s.110
Środa
j. rosyjski s.21p
Mgr L. Kędzierska
Czwartek
Historia dyplomacji i stosunków
międzynarodowych
Prof. Cz. Maj
WY s. 110
Rok 2019/2020
Piątek
Historia dyplomacji i stosunków
międzynarodowych
Dr L. Węgrzyn-Odzioba
CA1 od 28.II co 2 tyg.
CA2 od 6.III co 2 tyg.
s. 113
j. angielski gr.1 s.72p
Mgr M. Szymańska
Współczesne ruchy polityczne
Dr D. Maj CA1 s. 109
(20 godz. od pocz. sem.)
j. niemiecki s.50
Wydział Pedagogiki
11.15-12.45
ul. Narutowicza 12
mgr I. Kandzierska
Demografia i statystyka
Dr K. Iwańczuk CA3 s.8z
Współczesne systemy polityczne i
partyjne
Dr T. Bichta CA2 s.102z
Prawo międzynarodowe publiczne
Dr hab. B. Surmacz, prof. UMCS
WY s.111
j. angielski gr.2 s.72p
Mgr P. Staniewski
Historia dyplomacji i stosunków
międzynarodowych
Dr L. Węgrzyn-Odzioba s.113
CA3 od 28.II co 2 tyg.
Współczesne ruchy polityczne
12.50-14.20 Dr M. Pomarański CA3 s.112
(20 godz. od pocz. sem.)
Współczesne systemy polityczne i
partyjne
Dr T. Bichta CA3 s.102z
Retoryka i erystyka
Dr E. Górka KW1 s.2.1 ET
Metodologia badań stosunków
międzynarodowych
Dr hab. K. Stachurska-Szczesiak
KW1 s.206
j. angielski gr.3 s.72p
Mgr P. Staniewski
Współczesne ruchy polityczne
Dr M. Pomarański CA2 s.108
(20 godz. od pocz. sem.)
Metodologia badań stosunków
międzynarodowych
Dr hab. K. Stachurska-Szczesiak
KW2 s.206
Historia najnowsza powszechna
Mgr T. Wicha CA2 s.06
(30 godz. od 17.IV)
Prawo międzynarod. publiczne
Dr hab. K. Pawłowski
CA2 s.113
Historia najnowsza powszechna
Mgr T. Wicha CA3 s.07
(30 godz. od 17.IV)
17.45-19.15
Prawo międzynarod. publiczne
Dr hab. K. Pawłowski
CA1 s.113
Historia najnowsza powszechna
Mgr T. Wicha CA1 s.07
(30 godz. od 17.IV)
19.20-20.50
Prawo międzynarod. publiczne
Dr hab. K. Pawłowski
CA3 s.113
Współczesne systemy polityczne i
partyjne
14.30-16.00 Prof. dr hab. B. DziemidokOlszewska
WY s.108
Retoryka i erystyka
Dr E. Górka KW2 s.2.1 ET
Współczesne ruchy polityczne
16.05-17.35
Dr D. Maj WY s.110
Retoryka i erystyka
Dr E. Górka KW3 s.2.1 ET
Metodologia badań stosunków
międzynarodowych
Dr hab. K. Stachurska-Szczesiak
KW3 s.108
Retoryka i erystyka
Dr E. Górka KW4 s.110
Metodologia badań stosunków
międzynarodowych
Dr hab. K. Stachurska-Szczesiak
KW4 s.108
Uwagi
w1
Obowiązują zajęcia z
wychowania fizycznego
(30 godz.) - zapisy przez
USOSweb
Download