Uploaded by weronika1206

nazewnictwo soli

advertisement
1) NAZWIJ PODANE SOLE:
• KCN
• HgI2
• Na2SiO3
• NH4NO3
• Na2S2O3
• FeS
• (CH3COO)2Ca
• KBrO3
• FeBr3
• Sn2P2O7
• MgCO3
• LiBO2
• CaC2O4
• Mg3(BO3)2
• Cd(IO3)2
• Zn(ClO4)2
• NH4SCN
• PbSO4
• AlPO4
• KIO4
• Na3(PO3)3
• NaNO2
• KClO3
2) NAPISZ WZORY SUMARYCZNE PODANYCH SOLI:
• fluorek magnezu
• chlorek żelaza(III)
• octan magnezu
• fosforan(V) baru
• siarczan(IV) glinu
• węglan miedzi(II)
• jodan(V) potasu
• azotan(III) amonu
• siarczek rtęci(II)
• azotan(V) srebra(I)
• chloran(V) amonu
• siarczan(VI) manganu(II)
Download