Uploaded by weronika1206

nazewnictwo kwasów i soli

advertisement
1) Nazwij podane kwasy:
• HBr
• H3BO3
• HPO3
• HNO2
• HClO2
• HF
• CH3COOH
• H2S
• H2CO3
• HSCN
• H2SiO3
• H4P2O7
• HI
• HClO4
• HCl
• H2C2O4
• HCN
• H2SO4
• HIO3
• HClO
• H3PO3
• H2SO3
• HIO4
• HBrO3
• HBO2
• H3PO4
• HNO3
• HClO3
• H2S2O3
2) Nazwij podane sole:
• PbS
• CuSO4
• Al2(CO3)3
• Fe3(PO4)2
• Al2S3
• AgI
• NH4Br
• KNO3
• Ca3(PO4)2
• (NH4)3PO4
• FeCl3
3) Napisz wzory sumaryczne podanych soli:
• siarczan(VI) srebra
• siarczan(IV) żelaza(II)
• chloran(V) potasu
• chlorek amonu
• ortofosforan(V) baru
• jodek potasu
• siarczek amonu
Download