Gwiazdy i Galaktyki

advertisement
Paweł Baranowski Fizyka – klasa 1
lekcja 4
temat:
Gwiazdy i Galaktyki
Po co się tego uczymy?
Żeby zwizualizować rozmiary mikro i makroświata i zrozumieć, dlaczego praw rządzących w
pewnej skali nie można bezkrytycznie przeliczać na inną.
Zjawisko paralaksy
efekt polegający na tym, ze powstaje wrażenie, że bliższe
przedmioty poruszają się na tle dalszych (bo oczy są rozsunięte)
Ocena odległości w oparciu o
paralaksę
Metoda paralaksy geocentrycznej
Oba miejsca na równiku są
oddalone o 13 tys km. Z
zależności trygonometrycznych
można obliczyć odległość do
Marsa
Odległość od Słońca
nie można wyznaczyć odległości od Słońca tą metodą, bo świeci
jasno i nie można wyznaczyć przesunięcia względem gwiazd.
Obliczono to pośrednio - wynosi ona ok. 150 milionów km
(nazwano to jednostka astronomiczną)
Metoda paralaksy heliocentrycznej
Kąt theta dla najbliższej
gwiazdy Proxima Centauri
wynosi 0,77 sekundy kątowej
– stąd trudno takiego pomiaru
dokonać
Rysunek i wyjaśnienie obok
zamieściłem, bo informacja
podana w podręczniku (o
który kąt chodzi) była mało
precyzyjna.
Mam nadzieję, że ten rysunek
to wyjaśnia.
PARSEK – jednostka odległości
Gwiazda znajduje się w odległości 1 parseka od słońca, jeżeli jej
paralaksa heliocentryczna wynosi sekundę łuku. Gwiazda
znajdująca się dwa razy dalej ma paralaksą dwukrotnie mniejszą a
trzy razy dalej – trzykrotnie mniejszą.
1 parsek to 30,9 bln km czyli około 3,26 roku świetlnego
ZADANIE DOMOWE
przepisać i zrozumieć ten przykład.
Paralaksa 61 Cygni wynosi 0,28718 sekundy Oblicz jej odległość
od Słońca w parsekach i w latach świetlnych.
Obliczamy ile razy paralaksa tej gwiazdy jest mniejsza od jednej
sekundy
1/0,28718 = 3,48
Tyle samo razy większa jest odległość gwiazdy od odległość 1pc
Odpowiedź - 61 Cygni znajduje się w odległości 3,48 pc co
odpowiada 11,34 lat świetlnych
Jeśli masz problem ze zrozumieniem materiału – wyślij mailem [email protected]
informację – czego nie rozumiesz. Postaram się wyjaśnić to na kolejnej lekcji.
Pytania mogą dotyczyć tylko szczegółów – nie dopuszczam stwierdzeń typu
„WSZYSTKO JEST NIEZROZUMIAŁE”
Download