Ćwiczenia z przedmiotu „Położnictwo i opieka położnicza”

advertisement
Ćwiczenia z przedmiotu „Położnictwo i opieka położnicza”
dla studentów I-go roku studiów magisterskich Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM
w sem. zimowym roku akad. 2007/2008
Kierunek: Położnictwo
Ośrodek: Katowice
godz. 8,00 – 13,15 (6,30 godz.)
Lp.
1.
Data
5.X.07
piątek
2.
12.X.07
piątek
3.
19.X.07
piątek
4.
26.X.07
piątek
5.
9.XI.07
piątek
6.
16.XI.07
piątek
Lp.
1.
Data
23.XI.07
piątek
2.
30.XI.07
piątek
3.
7.XII.07
piątek
4.
14.XII.07
piątek
5.
21.XII.07
piątek
6.
4.01.08
piątek
Temat ćwiczenia: grupa 10 sekcja ABCD
Przystosowanie do pełnienia funkcji prokreacyjnych. Fizjologia
cyklu płciowego człowieka. Naturalne metody planowania rodziny.
Metody regulacji płodności w XXI wieku.
Choroby przenoszone droga płciową. Problematyka zakażeń
wirusem HIV w położnictwie i ginekologii. Zagrożenie infekcją
HBV i HCV w praktyce pracowników służby zdrowia. Profilaktyka
chorób przenoszonych drogą płciową.
Problematyka identyfikacji płciowej. Etapy kształtowania się
orientacji seksualnej. Pojęcie roli płciowej, społecznej i seksualnej.
Mniejszości seksualne.
Psychofizjologia seksualności. Przebieg reakcji seksualnych u
mężczyzny i kobiety. Współczesne modele cyklu reakcji
seksualnej. Ars amandi.
Parafilie i zboczenia seksualne. Problematyka diagnostyki i terapii
zaburzeń seksualnych. Zachowania anormatywne w różnych
społecznościach i kulturach.
Problematyka molestowania seksualnego nieletnich. Pornografia
dziecięca. Standardy postępowania w przypadku podejrzenia
wykorzystania seksualnego. Przemoc seksualna wobec nieletnich –
konsekwencje psychoseksualne.
Temat ćwiczenia: grupa 11 sekcja ABCD
Przystosowanie do pełnienia funkcji prokreacyjnych. Fizjologia
cyklu płciowego człowieka. Naturalne metody planowania rodziny.
Metody regulacji płodności w XXI wieku.
Choroby przenoszone droga płciową. Problematyka zakażeń
wirusem HIV w położnictwie i ginekologii. Zagrożenie infekcją
HBV i HCV w praktyce pracowników służby zdrowia. Profilaktyka
chorób przenoszonych drogą płciową.
Problematyka identyfikacji płciowej. Etapy kształtowania się
orientacji seksualnej. Pojęcie roli płciowej, społecznej i seksualnej.
Mniejszości seksualne.
Psychofizjologia seksualności. Przebieg reakcji seksualnych u
mężczyzny i kobiety. Współczesne modele cyklu reakcji
seksualnej. Ars amandi.
Parafilie i zboczenia seksualne. Problematyka diagnostyki i terapii
zaburzeń seksualnych. Zachowania anormatywne w różnych
społecznościach i kulturach.
Problematyka molestowania seksualnego nieletnich. Pornografia
dziecięca. Standardy postępowania w przypadku podejrzenia
wykorzystania seksualnego. Przemoc seksualna wobec nieletnich –
konsekwencje psychoseksualne.
Ćwiczenia – sala 801 WOZ ul. Medyków 12, Katowice – Ligota
Wykłady z przedmiotu „Położnictwo i opieka położnicza”
dla studentów I-go roku studiów magisterskich Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM
w sem. zimowym roku akad. 2007/2008
Kierunek: Położnictwo
Ośrodek: kATOWICE
godz. 13,30– 15,00 (2 godz.)
Lp. Data wykładu
5.X.07 piątek
1.
12.X.07 piątek
2.
19.X.07 piątek
3.
26.X.07 piątek
4.
9.XI.07 piątek
5.
16.XI.07 piątek
6.
23.XI.07 piątek
7.
30.XI.07 piątek
8.
7.XII.07 piątek
9.
14.XII.07 piątek
10.
Temat wykładu
Antykoncepcja hormonalna dla mężczyzn
Psychofizjologia seksualności
Rozwój psychoseksualny człowieka
Klasyfikacja ICD-10 zaburzeń seksualnych
Wykorzystywanie seksualne i pornografia
Zaburzenia seksualne w okresie okołomenopauzalnym
Problematyka zaburzeń erekcji
Andropauza – problem współczesnego mężczyzny
Norma i patologia w seksuologii
Seksualność przyszłości - cyberseks
Wykłady - sala 801 WOZ ul. Medyków 12, Katowice – Ligota
Download