If-else – ćwiczenia

advertisement
If-else – ćwiczenia
Program obliczający wartość bezwzględną:
if(x<0) x=-x;
Program wyznaczający minimum 2 liczb a,b
Java Script
if(a<b)
min=a;
else
min=b;
if($a<$b)
$min=$a;
else
$min=$b;
document.write(”min=”+min);
echo ”min=$min”;
PHP
1. Sortowanie 2 liczb
START
$a = 4;
$b = 2;
if($a<$b)
echo ”$a, $b”;
else
echo ”$b, $a”;
a<b
wyświetl a, b
wyświetl b, a
STOP
2. Program sortujący 3 liczby:
$a = 3;
$b = 7;
$c = 1;
if($a<=$b) {
if($c<=$a)
echo “$c, $a, $b”;
else
if($b<=$c)
echo “$a, $b, $c”;
else
echo “$a, $c, $b”;
} else {
}
3. Napisz program, który na podstawie danej liczby wyświetli jeden z trzech komunikatów:
Liczba jest mniejsza niż 0
Liczba jest większa niż 0
Liczba jest równa 0
Java Script
x=prompt(“podaj liczbę”);
if(x<0)
document.write(“liczba jest mniejsza niż 0”);
else if(x>0)
document.write(“liczba jest większa niż 0”);
else
document.write(“liczba jest równa 0”);
PHP
$x = 4;
if($x<0)
echo “liczba jest mniejsza niż 0”;
else if($x>0)
echo “liczba jest większa niż 0”;
else
echo “liczba jest równa 0”;
lub (wersja bez else - mniej wydajna)
if($x<0) echo ‘liczba jest mniejsza niż 0’;
if($x>0) echo ‘liczba jest większa niż 0’;
if($x==0) echo “liczba jest rowna 0”;
Zadanie: Napisz algorytm sortowania bąbelkowego 3 liczb
tak
a>b
zamień a  b
tak
b>c
zamień b  c
tak
a>b
zamień a  b
Wyświetl a,b,c
Uwaga: jak zamienić liczby między sobą np. a  b
$x=$a, $a=$b; $b=$x;
Download