Arkusz danych osobowych strażaków OSP

advertisement
Arkusz danych osobowych strażaków OSP
przystępujących do egzaminu sprawdzającego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwisko i imię
Imię ojca
Jednostka OSP
Data i miejsce urodzenia,
województwo
pesel
Adres zamieszkania
Data ukończenia
szkolenia
(rat. med. wg ksrg
lub szkolenia kpp)
Numer bieżącego
zaświadczenia
Download