minimum dla stódentów mish

advertisement
MINIMUM DLA STUDENTÓW KOLEGIUM ISM
W ROKU AKADEMICKIM 2015/16
(STUDIA I STOPNIA)
FILOZOFIA
Historia filozofii starożytnej; 30 w., 45 ćw., 7 ECTS (zal./egz.) [sem.1]
Filozofia społeczna; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.1]
Podstawy estetyki; 30 w., 30 ćw. 5 ECTS (zal./egz.) [sem.1]
Logika I; 30 w., 45 ćw., 9 ECTS (zal./egz.) [sem.2]
Historia filozofii średniowiecznej; 30 w., 45 ćw., 7 ECTS (zal./egz.) [sem.2]
Historia filozofii nowożytnej; 30 w., 45 ćw., 7 ECTS (zal./egz.) [sem.3]
Wstęp do ontologii; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.3]
Wstęp do epistemologii; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.4]
Historia filozofii współczesnej; 30 w., 45 ćw., 7 ECTS (zal./egz.) [sem.4]
Antropologia; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.4]
Podstawy etyki; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.5]
Historia filozofii najnowszej; 30 w., 45 ćw., 7 ECTS (zal./egz.) [sem.5]
Historia filozofii polskiej 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.6]
Wykład fakultatywny; 30 w., 3 ECTS (zal.) [sem.5 lub 6]
Proseminarium specjalistyczne; 30 ćw., 5 ECTS (zal.) [sem.5 lub 6]
Filozoficzne konwersatorium subdyscyplinarne; 30 ćw., 5 ECTS (zal.) [sem. 6]
Seminarium dyplomowe; 75 ćw., 1+2+7 ECTS (zal./egzamin dyplomowy) [sem.4,5,6]
*Specjalność: FILOZOFIA NOWYCH MEDIÓW
Filozofia nowych mediów; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.3]
Estetyka nowych mediów; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.4]
*Specjalność: FILOZOFIA KOMUNIKACJI
Filozofia dialogu; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.3]
Logika stosowana; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.4]
*Specjalność: FILOZOFIA CZŁOWIEKA
Nowożytna filozofia człowieka; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.3]
Współczesna filozofia człowieka; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.4]
*Specjalność: FILOZOFIA KLASYCZNA
Starożytne systemy metafizyczne; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.3]
Teorie prawdy; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (egz.) [sem.4]
*Specjalność: FILOZOFICZNE PODSTAWY KULTURY
Metodologia nauk o kulturze; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.3]
Fenomenologia jako filozofia kultury; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.4]
*Specjalność: ETYKI STOSOWANE
Etyka życia gospodarczego; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.3]
Zawodowe kodeksy etyczne; 30 w., 30 ćw., 5 ECTS (zal./egz.) [sem.4]
* Wybór specjalności – po I semestrze studiów.
Download