doc - Chomikuj

advertisement
pokarmowy(2).doc
(76 KB) Pobierz
1. Które z charakterystyk wielkiej pętli jelitowej jest prawdziwe
a) jest zaopatrywana wyłącznie przez t. krezkową górną, n. X i splot trzewny
b) z jej pierwotnego ramienia dolnego powstaje jelito czcze
c) z jej pierwotnego ramienia powstaje 2/3 prawe okrężnicy poprzecznej
d) odpowiedzi a,b są prawdziwe
e) odpowiedzi b,c są prawdziwe
2. Z krezki grzbietowej żołądka powstaje
a) sieć większa i sieć mniejsza
b) więzadło wątrobowo-żołądkowe i sieć większa
c) więzadła żołądkow-okrężnicze, żołądkowo-śledzionowe i żołądkowo-przeponowe
d) więzadła żołądkow-okrężnicze, wątrobowo-przeponowe i wątrobowo-nerkowe
e) krezki: jelita cienkiego, okrężnicy poprzecznej, okrężnicy esowatej
3. Żółć i sok trzustkowy odpływają do:
a) Żołądka
b) Dwunastnicy
c) Jelita krętego
d) Jelita czczego
e) Kątnicy
4. Jelito grube dzieli się na
a) uchyłek Meckela, okrężnicę, esicę
b) kątnicę, okrężnicę, odbytnicę
c) wyrostek robaczkowy, esicę, odbytnicę
d) jelito czcze, kręte i odbytnicę
e) wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę, esicę
5. Przewód żółciowy wspólny powstaje z połączenia
a) przewodów wątrobowych prawego i lewego
b) przewodu wątrobowego lewego z przewodem pęcherzykowym
c) przewodu wątrobowego wspólnego z przewodem pęcherzykowym
d) przewodu pęcherzykowego z przewodem trzustkowym
e) przewodu wątrobowego prawego z przewodem trzustkowym
6. Narządy których nie unerwia nerw błędny to:
a) krtań, żołądek
b) jelito cienkie, serce
c) zstępnica, odbytnica
d) wstępnica, nadnercza
e) nerki, nadnercza
7. Cztery części ma:
a) jama ustna i gardło
b) przełyk i j. cienkie
c) żołądek i odbytnica
d) dwunastnica i okrężnica
e) gardło i żołądek
8. Sok trzustkowy ma:
a) odczyn alkaliczny
b) zawiera insulinę i glukagon
c) zawiera lipazę, amylazę trypsynę i chymotrypsynę
d) uchodzi w brodawce Vatera w części zstępującej dwunastnicy
e) odpowiedzi a, c, d są prawidłowe
9. Jama gardła łączy się z:
a) jamą nosową
b) jamą ustną
c) jamą krtan
d) przełykiem
e) z wszystkimi
10. Uchyłek Meckela dotyczy:
a) dwunastnicy
b) j. czczego
c) j. krętego
d) j. ślepego (kątnicy)
e) esicy
11. Wewnątrzotrzewnowo leżą:
a) pęcherz moczowy, wątroba, odbytnica
b) poprzecznica, śledziona, żoładdek
c) trzustka, nerki, dwunastnica
d) opuszka dwunastnicy, jelito czcze, jelito kręte
e) odpowiedzi b, d
12. Zewnątrz otrzewnowo położone są v
a) trzustka, TT. Nerkowe, wrota wątroby
b) trzustka, okrężnica poprzeczna, odbytnica
c) śledziona, wyrostek robaczkowy, dwunastnica
d) śledziona, nerki, odbytnica
13. Które z wymienionych części nie należą do j. grubego
a) j. czcze, esica
b) j. kręte, kątnica
c) odpowiedzi a, b są poprawne
d) żadne z wymienionych
14. Jelito cienkie zaopatruje n, a jelito grube k splotów autonomicznych, gdzie
a) n=2, k=2
b) n=1, k=3
c) n=2, k=1
d) n=1, k=2
e) n=2, k=3
15. Boczne ograniczenie przestrzeni przygardłowej tworzy:
a) gałąź żuchwy i m. żwacz
b) ślinianka przyuszna i blaszka przedkręgowa
c) Wyrostek sutkowaty i m. mostkowo-obojczykow-sutkowy
d) M. skrzydłowy przyśrodkowy, m. żwacz i gałąź żuchwy
e) Mm. Bukietu Riolana
16. Przewód żółciowy wspólny uchodzi do:
a) odźwiernika
b) opuszki dwunastnicy
c) części zstepującej dwunastnicy
d) zgięcia dwunastniczo-czczego
17. Zewnątrz otrzewnowo są położone:
a) pęcherz moczowy, macica, pęcherzyk żółciowy
b) nerka, przewód żółciowy wspólny, żyły wątrobowe
c) tt. Nerkowe, trzustka, pęcherzyki nasienne
d) nerka, moczowód, śledziona
18. Przed gardłem znajduje się:
a) przestrzeń przedgardłowa
b) jama nosowa, ustna i krtani
c) jama ustna
d) dół skrzydłowo-podniebienny
19. Jelito cienkie posiada:
a) grudki chłonne, taśmy, przyczepki sieciowe
b) kosmki jelitowe, grudki chłonne, krezkę
c) fałdy półksiężycowate, kosmki jelitowe, krezkę
d) grudki chłonne, uwypuklenia, taśmy
20. Stosunek mięśni zewnętrznych do mięśni wewnętrznych języka wynosi
a) 2/3
b) ¾
c) 4/3
d) 3/2
21. Granica miedzy gardłem a przełykiem jest na wysokości:
a) C4
b) C5
c) C6
d) C7
22. Odźwiernik to jest
a) fałd błony śluzowej żołądka
b) fałd błony śluzowe dwunastnicy
c) fałd nerwu
d) mięsień
23. Brodawka większa(Vetera) stanowi ujście:
a) przewodu wątrobowego
b) przewodu trzustkowego
c) przewodu żółciowego
d) przewodu (Wirsunga)
24. Unaczynienie pęcherzyka żółciowego stanowi
a) t. pęcherzykowa
b) t. żółciowa
c) t. pęcherzykowo-żółciowa
d) t. Santoriniego
25. Największy fałd otrzewnowy to:
a) sieć mniejsza
b) więzadło szerokie macicy
c) fałdy pępkowe
d) więzadło żołądkowo-okrężnicze
26. Przewód pokarmowy składa się z nastepujących odcinków:
27. Ściany przewodu pokarmowego przeważnie są zbudowane z ilu warstw i po kolei jakie
są to warstwy
28. Zęby mleczne i zęby stałe
29. Przyporządkuj nazwę gruczołu do rodzajów wydzieliny (jaka ślinianka jaką wydzielinę)
30. Zwieracze gardła (umieć wymienić)
31. Jelito grube ma długość… i jelito cienkie ma długość …
32. Początek jelita cienkiego to:
33. Najbardziej charakterystycznym elementem budowy jelita gubego są:
34. Krwiobieg czynnościowy wątroby utworzony jest przez …., która powstaje ze zlania się…
Dokonaj wyboru wielu prawdziwych odpowiedzi.
Przeczytaj uważnie treść zadania i w karcie odpowiedzi pod odpowiednim numerem zakreśl:
Kwadrat z cyfrą 1 jeżeli prawidłowe są odpowiedzi A, B i C
Kwadrat z cyfrą 2 jeżeli prawidłowe są odpowiedzi A i C
Kwadrat z cyfrą 3 jeżeli prawidłowe są odpowiedzi B i D
Kwadrat z cyfrą 4 jeżeli prawidłowe są wszystkie odpowiedzi
1. W przebiegu przełyku występują zwężenia w sąsiedztwie:
A. krtani
B. łuku aorty
C. przepony
D. żył głównej górnej
2. Żołądek:
A. w całości leży wewnątrzotrzewnowo
B. nerw błędny hamuje wydzielanie jago soku
C. tętnice unaczyniające żołądek pochodzą z dorzecza pnia trzewnego
D. żyły odprowadzają krew do żyły głównej dolnej
3. Ściana żołądka przylega do:
A. wątroby
B. śledziony
C. nerki
D. trzustki
4. Dwunastnica:
A. unaczyniona jest zarówno od pnia trzewnego jak i tętnicy krezkowej górnej
B. treść w górnej części dwunastnicy ma odczyn kwaśny, a w pozostałej - zasadowy
C. jej część górna leży wewnątrzotrzewnowo, a dolna - zewnątrzotrzewnowo
D. ma 12 cm długości
5. Jelito czcze i kręte:
A. przechodzą w siebie bez wyraźnej granicy
B. zawieszone są na krezce
C. nerw błędny przyspiesz perystaltykę
D. unaczynione są przez tętnicę krezkową górną
6. Krezka jelita cienkiego
A. zawiera żyły uchodzące do żyły wrotnej
B. jej przyczep krzyżuje aortę i żyłę główną dolną
C. zawiera tętnice pochodzące od tętnicy krezkowej górnej
D. nie zawiera węzłów chłonnych
7. Pobudzenie układu przywspółczulnego powoduje:
A. zwolnienie perystaltyki jelit
B. wzmożenie perystaltyki jelit
C. zmniejszenie wydzielania soku żołądkowego
D. wzmożenie wydzielania soku żołądkowego
8. Jelito grube:
A. zastawka krętniczo-kątnicza uniemożliwia cofanie się treści pokarmowej do jelita cienkiego
B. zagięcie okrężnicze prawe znajduje się pod wątrobą między okrężnicą wstępującą, a poprzeczną
C. wyrost...
Plik z chomika:
ziolowa
Inne pliki z tego folderu:
 anatomia.doc (690 KB)
Anatomia- ukl pl i moczowy.docx (34 KB)
 Anatomia układ ośrodkowy wersja 1-1.doc (31 KB)
 Anatomia układ ośrodkowy wersja 1.doc (29 KB)
 egz._z_anatomii.doc (1669 KB)

Inne foldery tego chomika:

2010-06 (cze)
anatomia
 anatomia - kola
 anatomia 6.10
Anatomia BOCHENEK


Zgłoś jeśli naruszono regulamin




Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów



Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download