Biologia Roślin

advertisement
Biologia Roślin
Sprawdź swoją wiedzę po tylu latach nauki...
Poziom trudności: Bardzo trudny
1. Jak nazywa się zielony barwnik zawarty w komórkach roslin?
...........................
2. Gdzie występuje fotosynteza?
A - W ludziach
B - We wszyskich organizmach zywych
C - Tylko w organizmach pionierskich
D - W roślinach
3. Czego nie ma komórka jelenia?
A - Błony komórkowej
B - Ściany komórkowej
C - Jądra
4. Jaka roślina odżywia się także innymi organizmami?
A - Muchołówka
B - Muchłowa
C - Muszołów
D - Muchałów
5. Dlaczego jakby schować rosiczkę w piwnicy bez światła zginełaby? Ale uwaga!
Karmionoby ją tylko innymi organizmami!
A - Bo nie dostarczano by jej potrzebnych składników odżywczych
B - Bo KAŻDA roslina potrzebuje procesu fotosyntezy
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Biologia Roślin
Sprawdź swoją wiedzę po tylu latach nauki...
Poziom trudności: Bardzo trudny
Karta odpowiedzi
1. chlorofil
2. D
3. B
4. A
5. A, B,
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards