Antropologia literatury, teatru i filmu rok I studiów drugiego stopnia

advertisement
Antropologia literatury, teatru i filmu rok I studiów drugiego stopnia semestr letni; rok akademicki 2016/2017
grupa
1
2
1
forma zajęć
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
mgr
prof.
prof.
imię
Grzegorz
Jolanta
Jolanta
nazwisko
Małecki
Ługowska
Ługowska
ALTF
2
konwersatorium
dr hab.
Maria
Tarnogórska
15.30-17.00
15.30-17.00
ALTF
ALTF
1
2
konwersatorium
konwersatorium
dr hab.
prof.
Maria
Dorota
Tarnogórska
Heck
CZW
CZW
09.30-11.00
09.30-11.00
ALTF
ALTF
1
2
konwersatorium
konwersatorium
dr
mgr
Milan
Aleksandra
4
4
CZW
CZW
11.15-12.45
13.00-13.45
ALTF
ALTF
4
CZW
14.00-14.45
ALTF
dr
dr hab.
dr
hab.prof.
seminarium magisterskie
UWr
4
CZW
14.00-14.45
ALTF
seminarium magisterskie
4
4
CZW
CZW
14.00-14.45
15.00-16.30
ALTF
ALTF
1
4
CZW
15.00-16.30
ALTF
2
rok
4
4
4
dzień
WT
WT
WT
4
WT
13.45-15.15
4
4
WT
WT
4
4
kierunek
godzina
ALTF
12.00-13.30
12.00-13.30
ALTF
13.45-15.15
ALTF
sala
147
224
224
Lesiak
Idczak
przedmiot
Film jako tekst kultury
Oralność w kulturze
Oralność w kulturze
Warsztaty przemawiania i
pisania II
Warsztaty przemawiania i
pisania II
Antropologia kultury
Teatr w świecie, świat w
teatrze
Film jako tekst kultury
Maciej
Magdalena
Gorczyński
Gołaczyńska
Kierunki badań literackich
Antropologia teatru II
144
144
Sławomir
Bobowski
134
prof.
Magdalena
Gołaczyńska
146
seminarium magisterskie
konwersatorium
prof.
dr
Dorota
Piotr
Heck
Rudzki
konwersatorium
dr
Milan
Lesiak
wykład
wykład
Antropologia literatury
Antropologia kultury
Teatr w świecie, świat w
teatrze
144
224
107
144
145
215
147
144
Download