kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

advertisement
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKURY KRAJOBRAZU – kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA
– studia stacjonarne I stopnia
Rok Akadem. 2014/2015
ROZKŁAD ZAJĘĆ w semestrze letnim
Rok II
Godz
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
od-do
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
8-9
9-10
Fitopatologia szczegółowa 2
Ćwicz.
Leszcz. 7, s. 342
Szkółkarstwo
Wykł.
Leszcz. 58, s. 25
10-11
Szkółkarstwo
Ćwicz.
Leszcz. 58, s. 25
11-12
12-13
Biotechnologia roślin
Język obcy
Ćwicz.
Leszcz. 58, s. 201
Agro II, s. 106
Harmonogram zajęć w SNJO
ul. Głęboka 28
Enologia
Ćwicz.
Leszcz. 58, s. 201
Uprawa kwiatów ciętych i roślin
doniczkowych
Wykł. CIW, s. 113
Techniki entomologiczne
Wykł. co 2 tyg.
Leszcz. 7, s. 140
15-16
Wykład
Agro II, s. 106
Enologia
Wykł.
13-14
14-15
Biotechnologia roślin
Techniki entomologiczne
Ćwicz. co 2 tyg
Leszcz. 7, s. 140
Uprawa kwiatów ciętych i roślin
doniczkowych
Język obcy
Metody i technika ochrony roślin
Wykł.
Leszcz. 7, s. 342
Metody i technika ochrony roślin
Ćwicz.
Leszcz. 7, s. 342
Pracownia fitopatologiczna
Ćwicz. co 2 tyg.
Leszcz. 7, s.342
Harmonogram zajęć w SNJO
ul. Głęboka 28
Język obcy
Ćwicz CIW, s. 113
Entomologia stosowana 2
Ćwicz.
Leszcz. 7, s. 140
Harmonogram zajęć w SNJO
ul. Głęboka 28
16-17
17-18
18-19
19-20
Zmiana 23.02.2015
Download