„Słownik gwary mieszkańców Derenku i ich potomków” to nasze

advertisement
„Słownik
gwary
mieszkańców Derenku i ich
potomków”
to
nasze
najnowsze
wydawnictwo
jakie udało się stworzyć
dzięki
współpracy
Stowarzyszenia
Rozwoju
Spisza i Okolicy z węgierską
Loklaną Grupą Działania
Borsod-Torna-Gömör
Egyesület z siedzibą w
miejscowości Edeleny.
Słownik
na
wstępie
przedstawia rys historycznoetnograficzny mieszkańców
Derenku - węgierskiej wsi do
której ok 300 lat temu w
poszukiwaniu
chleba
przybyli mieszkańcy głównie
z Jurgowa, Czarnej Góry,
Białki Tatrzańskiej. Słownik
zawiera zestaw około 1200
słów i wyrażeń gwarowych
używanych przez Derenczan
i ich potomków do dzisiaj!
Obok brzmienia gwarowego
zostało podane tłumaczenie
polskie i węgierskie danego
słowa.
Słownik
jest
ciekawostką
dla
dialektologów i miłośników regionu Spisza i Podhala gdyż ukazuje niemal archaiczny język
mieszkańców wspomnianych wsi, którzy nie mając kontaktu ze współczesnymi w Polsce
zmianami gwary zachowali w swej mowie codziennej słownictwo sprzed wieków. Słownik
pozwolił także zachować od zapomnienia ginącą już gwarę Derenczan ponieważ kolejne
pokolenia ich potomków mieszkający na Węgrzech coraz rzadziej używają mowy przodków.
Zachęcamy do zakupu słownika za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i
Okolicy, co pozwoli nam na zwrot kosztów związanych z naszym wkładem w jego wydanie,
jakich nie mogliśmy uzyskać z dotacji unijnych.
Cena słownika z płytą CD to 20 zł brutto ( + ewentualne koszty przesyłki jeśli dotyczy)
Liczba stron: 180.
Zamówienia przyjmujemy osobiście w biurze LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i
Okolicy: 34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 63, tel./ fax: 18 334 11 44
BS w Bukowinie Tatrzańskiej nr: 07 8791 0009 0000 0007 8546 0001
Download