Wykaz dzialów w wd - BUW-u

advertisement
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Rozmieszczenie działów piśmiennictwa w Wolnym Dostępie
KLASYFIKACJA
NAZWA DZIAŁU
SZEROKA DZIEDZINA
Dzieła treści ogólnej.
Bibliotekoznawstwo
Dzieła treści ogólnej.
Bibliotekoznawstwo
POZIOM
AC AS AZ
Historia nauki. Instytucje naukowe
AE AG AY
Wydawnictwa informacyjne
AM
C CD-CT
Nauki pomocnicze historii
Nauki historyczne
1
B
Filozofia (gen.). Historia filozofii
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BC BD BH BJ
Działy filozofii
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BF1-990
Psychologia
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BF1001-2050
Parapsychologia. Paranauka
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BL
Religioznawstwo. Mitologie
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BM BP BQ
Monoteistyczne religie niechrześcijańskie
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BR BT BV BX
Chrześcijaństwo
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BS
Biblia
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
Historia (gen.)
Nauki historyczne
1
Archeologia
Nauki historyczne
1
Europa
Nauki historyczne
1
Europa Wschodnia
Nauki historyczne
1
DK670-949.5
Były ZSRR. Azja Centralna. Syberia
Nauki historyczne
1
DK4010-4452
Polska
Nauki historyczne
1
DK4600-4800
Polska. Historia regionalna
Nauki historyczne
1
DS
Azja
Nauki historyczne
1
DT-DX
Afryka. Australia. Oceania
Nauki historyczne
1
E-F
Ameryka
Nauki historyczne
1
G-GF
Geografia. Kartografia. Oceanologia
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
1
GN1-673
GR-GV
Antropologia. Sport i rekreacja
Nauki społeczne. Antropologia
2
H
Nauki społeczne (gen.)
Nauki społeczne. Antropologia
2
HA
Statystyka
Nauki społeczne. Antropologia
2
HB-HE
Nauki ekonomiczne
Nauki społeczne. Antropologia
2
HF-HJ
Handel. Finanse
Nauki społeczne. Antropologia
2
HM-HT
Socjologia
Nauki społeczne. Antropologia
2
HV
Opieka społeczna. Patologia. Kryminologia
Nauki społeczne. Antropologia
2
HX
Utopie. Socjalizm. Ekstremizm
Nauki społeczne. Antropologia
2
J-JC
Nauki polityczne
Prawo. Nauki polityczne
2
JF-JS
Ustrój. Administracja. Samorząd terytorialny
Prawo. Nauki polityczne
2
JV-JZ
Stosunki międzynarodowe
Prawo. Nauki polityczne
2
K
Prawo (gen.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KBG
KD-KDK
Prawo rzymskie. Prawo europejskie
Prawo. Nauki polityczne
2
CB
D
CC
GN700-875
DA-DJ
DL-DR
DJK
DK651
2
2
KJ-KKN
KKQ-KKZ
KL
KDZ-KHW
KLA-KWH
KKP2-472
KKP4980-4990
Prawo rzymskie. Prawo europejskie
Prawo. Nauki polityczne
2
Prawo krajów pozaeuropejskich
Prawo. Nauki polityczne
2
Prawo polskie (gen.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP475-1258
Prawo cywilne i handlowe (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP1261-1569
Prawo pracy (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP1572-1979
Wymiar sprawiedliwości. Procedura (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP2000-3184
Prawo konstytucyjne i administracyjne (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP3190-3785
Prawo gospodarcze. Finanse publiczne (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP3790-4857
Prawo karne (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KZ
Prawo międzynarodowe
Prawo. Nauki polityczne
2
L
Pedagogika. Szkolnictwo
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
M
Muzyka
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
NA
Architektura
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
N-NK
Sztuki plastyczne. Sztuka uŜytkowa
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
NX
Sztuka (gen.)
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
P
Filologia (gen.). Językoznawstwo ogólne
Język. Literatura
1
PA
Filologia klasyczna. Literatura grecka i łacińska
Język. Literatura
1
PB-PF
PH
NowoŜytne języki europejskie
Język. Literatura
1
PG
Języki i literatury słowiańskie
Język. Literatura
1
PG2001-2752
PG2900-3580
Języki i literatura rosyjska
Język. Literatura
1
PG6001-7446
Języki i literatura polska
Język. Literatura
1
PJ-PM
Języki i literatury orientalne
Język. Literatura
1
PN
Nauka o literaturze. Literatura powszechna. Teatr
Język. Literatura
1
PN1990-1999
PG4699-5650
Radio. Telewizja. Film. Prasa
Język. Literatura
1
PQ
Literatury romańskie
Język. Literatura
1
PR-PS
Literatury anglojęzyczne
Język. Literatura
1
PT
Literatury niemieckojęzyczne i skandynawskie
Język. Literatura
1
Q-QA
Nauka (gen.).
Matematyka. Informatyka. Mechanika
QB-QC
Astronomia. Fizyka
QD-QE
Chemia. Nauki o Ziemi
QH-QR
Nauki biologiczne
R
Nauki medyczne
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Dzieła treści ogólnej.
Bibliotekoznawstwo
Dzieła treści ogólnej.
Bibliotekoznawstwo
S-T
U-V
Nauki rolnicze
Technika. Nauki techniczne.
Nauki wojskowe
Marynarka wojenna. śegluga
Z4-1000.5
ZA
Księgoznawstwo. Bibliotekoznawstwo
Z1001-6967
Bibliografie ogólne
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Download