Wykaz środków chwastobójczych rekomendowanych do stosowania

advertisement
Wykaz
środków
chwastobójczych
rekomendowanych
do stosowania w Integrowanej Produkcji Owoców (IPO)
Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w Integrowanej Produkcji Owoców muszą być zarejestrowane
przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu i bezwzględnie przestrzegać
dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.
Wszystkie wymienione w tabeli herbicydy są dozwolone do stosowania w IPO (z uwzględnieniem zapisów
etykiet). Ponadto niektóre środki należy stosować w IPO z pewnymi ograniczeniami:
Środek zawierający substancję z grupy kwasów karboksylowych, określaną jako syntetyczny odpowiednik
regulatora wzrostu roślin. Ograniczyć stosowanie środka do jednego lub dwóch zabiegów w sezonie, nie
przekraczając łącznie w ciągu roku równowartości maksymalnej jednorazowej dawki. Zastosowanie środka
w dopuszczonej dawce wyklucza użycie innego preparatu handlowego, który zawiera tę samą substancję
aktywną.
1
2
Środek o działaniu następczym w glebie. Stosować tylko w pierwszych trzech latach prowadzenia sadu lub
plantacji. Wykonywać jeden lub dwa zabiegi w sezonie, nie przekraczając łącznie w ciągu roku
równowartości maksymalnej jednorazowej dawki. Zastosowanie środka w dopuszczonej dawce wyklucza
użycie innego preparatu handlowego, który zawiera tę samą substancję aktywną.
3
Środek zawierający glifosat. Stosować zgodnie z aktualną etykietą.
Środki ochrony roślin
Roślina
Chwasty
Acomac3
(glifosat)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i dwu
liścienne
Agenor 450 SL3
(glifosat w formie soli
potasowej)
jabłoń, grusza
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i dwu
liścienne
Agil-S 100 EC1
(propachizafop)
truskawka
chwasty jednoliścienne
Agrosar 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Aria 100 EC1
(propachizafop)
drzewa ziarnkowe i
pestkowe, krzewy jagodowe, chwasty jednoliścienne
truskawka
Atut Bis 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Azotop New 80 WP2
(lenacyl)
truskawka
chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne
Azymut 360 SL3
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i dwu
Środki ochrony roślin
Roślina
Chwasty
liścienne
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
Basta 150 SL
(glufosynat amonowy)
truskawka
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne, rozłogi truskawki
Barclay Barbarian
Super 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Barclay Barbarian Xtra
450 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Barclay Gallup
Super 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Barclay Gallup Xtra 450
SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Beetup Trio 180 S.C.
truskawka
(fenmedifam +
desmedifam + etofumesat)
roczne chwasty dwuliścienne i niektóre
jednoliścienne
Boom Efekt 360 SL4
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Burakomitron 70 WG2
(metamitron)
truskawka
jednoroczne chwasty dwuliścienne, wiechlina
roczna
Charger
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Centurion Plus 120 EC
(kletodym)
truskawka
chwasty jednoliścienne
Chwastox Extra 300 SL1
(MCPA w postaci soli
sodowo-potasowych)
drzewa ziarnkowe i pestkowe
jednoroczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne,
skrzyp polny
Clayton Rhizeup SL
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Środki ochrony roślin
Cleaner 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
Cordian 450 SL3
(glifosat w postaci soli
potasowej)
Roślina
Chwasty
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
jabłoń, grusza
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Devrinol 450 SC2
(napropamid)
truskawka, agrest, malina,
porzeczka czarna, czerwona i jednoroczne chwasty jedno- i dwuliścienne
biała
Diflanil 500 SC2
(diflufenikan)
jabłoń
jednoroczne chwasty dwuliścienne
Dominator Green 360 SL3
jabłoń, śliwa
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Dominator HL 480 SL3
(glifosat w postaci soli
dimetyloamoniowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Etna 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Figaro 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Fusilade Forte 150 EC1
(fluazyfop-P-butylowy)
drzewa ziarnkowe i
pestkowe, krzewy jagodowe, chwasty jednoliścienne
truskawka
Gallup 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, wiśnia
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Glifocyd 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Glifoherb 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Glifostar 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Glyfos 360 SL3
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
Środki ochrony roślin
Roślina
Chwasty
dwuliścienne
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
Glifto 360 SL3
(glifosat)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Glifto Duo 360 SL3
(glifosat)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Glypoflash Xtra 450 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Goltix Compact 90 WG2
(metamitron)
truskawka
jednoroczne chwasty dwuliścienne, wiechlina
roczna
jabłoń, grusza
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Huragan Extra 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, wiśnia, porzeczka
czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Katamaran 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Helosate Plus 450 SL3
(glifosat w postaci soli
potasowej)
Kileo 400 SL1
(2,4-D w postaci soli
alkoiloaminopropyloamin jabłoń
owej + glifosat w postaci
soli izopropyloaminowej)
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Klinik 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Klinik Max 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Kosmik 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Koyote 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Landmaster 360 SL3
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
Środki ochrony roślin
Roślina
Chwasty
dwuliścienne
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
Lenazar 80 WP2
(lenacyl)
truskawka
jednoroczne chwasty jedno- i dwuliścienne
Marker 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Nufosate 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Orkan 350 SL1
(MCPA + glifosat w
postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, grusza, wiśnia,
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
czereśnia, śliwa, brzoskwinia,
dwuliścienne, skrzyp polny
morela
Pilaround 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Pilot 10 EC1
(chizalofop-P-etylu)
truskawka
chwasty jednoliścienne
Pilot Max 10 EC1
(chizalofop-P-etylu)
truskawka
chwasty jednoliścienne
Premazor Sad 500 SC2
(diflufenikan)
jabłoń
jednoroczne chwasty dwuliścienne
Rambo 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Raptor 263 SC3
(glifosat + pyraflufen
etylowy)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Realchemie Glifosat 360
SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Rofosat Agro 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Rosate 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Środki ochrony roślin
Roślina
Chwasty
Roundup 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Roundup Active 3603
(glifosat w postaci soli
potasowej)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Roundup Flex 4803
(glifosat w postaci soli
potasowej)
Roundup Max 23
(glifosat w postaci
soli amonowej)
Saherb 180 S.C.
truskawka
(fenmedifam +
desmedifam + etofumesat)
roczne chwasty dwuliścienne i niektóre
jednoliścienne
Select Super 120 EC
(kletodym)
truskawka
chwasty jednoliścienne
Sprinter 350 SL1
(MCPA + glifosat w
postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, grusza, wiśnia,
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
czereśnia, śliwa, brzoskwinia,
dwuliścienne, skrzyp polny
morela
Stefes Cleaner 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Stomp Aqua 455 CS2
(pendimetalina)
truskawka, brzoskwinia,
morela, wiśnia, czereśnia,
śliwa, grusza, pigwa, orzech
włoski, leszczyna, czarna
porzeczka, czerwona
porzeczka, biała porzeczka,
agrest, malina, jeżyna
jednoroczne chwasty jedno- i dwuliścienne
Szogun 10 EC1
(chizalofop-P-etylowy)
truskawka
chwasty jednoliścienne
Taifun 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Targa 10 EC1
(chizalofop-P-etylu)
truskawka
chwasty jednoliścienne
Środki ochrony roślin
Roślina
Chwasty
Targa Super 05 EC1
(chizalofop-P-etylu)
truskawka
chwasty jednoliścienne
Torinka SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń, porzeczka czarna
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Trustee Hi-Aktiv SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Trustee Xtra 450 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Wichura 360 SL3
(glifosat w postaci soli
izopropyloaminowej)
jabłoń
jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i
dwuliścienne
Download