Pytania do egzaminu z anatomii

advertisement
Podstawowe pojęcia anatomiczne
1. Osie i płaszczyzny ludzkiego ciała
Układ ruchu
1. Budowa kości długich
2. Budowa kości płaskich
3. Rodzaje połączeń kości
4. Budowa kości obręczy kończyny górnej – obojczyk, łopatka
5. Budowa kiści ramienia i przedramienia
6. Kości ręki
7. Budowa kości obręczy kończyny dolnej – kości miedniczne, kość krzyżowa
8. Budowa kości uda i podudzia
9. Kości stopy
10. Kości mózgo- i twarzoczaszki
11. Budowa kręgów kręgosłupa
12. Szkielet klatki piersiowej
13. Budowa anatomiczna mięśnia szkieletowego
14. Mięśnie obręczy kończyny górnej
15. Mięśnie ramienia i przedramienia
16. Mięśnie ręki
17. Mięśnie obręczy kończyny dolnej
18. Mięśnie uda i podudzia
19. Mięśnie stopy
20. Mięśnie głowy i szyi
21. Mięśnie klatki piersiowej, przepona
22. Mięśnie brzucha
Anatomia układu krążenia
1. Budowa ściany serca
2. Charakterystyczne cechy anatomiczne prawego i lewego przedsionka serca
3. Charakterystyczne cechy anatomiczne prawej i lewej komory serca
4. Budowa zastawek w ujściach żylnych i tętniczych
5. Budowa układu bodźcotwórczo-bodźcoprzewodzącego
6. Unerwienie serca – charakterystyka
7. Ogólna budowa krążenia dużego
8. Aorta i jej główne gałęzie
9. Tętnice i żyły głowy i szyi
10. Tętnice i żyły kończyny górnej
11. Tętnice i żyły kończyny dolnej
12. Ogólna budowa układu płucnego (małego)
Anatomia układu oddechowego
1. Budowa nosa i zatok przynosowych
2. Budowa krtani
3. Budowa tchawicy i oskrzeli
4. Budowa płuca prawego i lewego
5. Anatomiczna charakterystyka opłucnej
Anatomia układu pokarmowego
1. Budowa jamy ustnej
2. Budowa i rodzaje zębów
3. Budowa języka
4. Anatomia ślinianek
5. Budowa anatomiczna gardła
6. Budowa anatomiczna przełyku
7. Budowa żołądka
8. Budowa jelita cienkiego – podział
9. Budowa wątroby
10. Anatomia dróg żółciowych
11. Budowa trzustki
12. Anatomia jelita grubego – podział
Anatomia układu moczowo-płciowego
1. Budowa anatomiczna nerek
2. Budowa dróg moczowych
3. Budowa układu płciowego męskiego
4. Budowa układu płciowego żeńskiego
Anatomia układu nerwowego
1. Budowa kresomózgowia
2. Budowa międzymózgowia i śródmózgowia
3. Budowa tyłomózgowia wtórnego i rdzeniomózgowia
4. Budowa rdzenia kręgowego
5. Budowa układu wegetatywnego – część współczulna, przywspółczulna, jelitowa i
czuciowa
6. Nerwy czaszkowe
7. Ogólna budowa nerwów rdzeniowych
Anatomia narządów zmysłów
1. Budowa narządu wzroku
2. Budowa narządu słuchu
3. Budowa narządu przedsionkowego
4. Narząd węchu
5. Narząd smaku
Anatomia układu wewnątrzwydzielniczego
1. Budowa przysadki mózgowej
2. Budowa tarczycy i przytarczyc
3. Budowa nadnerczy
Download