Rejestr zatrudnionych pracowników

advertisement
REJESTR ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
L.p.
Nazwisko
i imię
Data
i miejsce
urodzenia
imiona
rodziców
adres zamieszkania
(telefon)
Data
przyjęcia
do pracy
1
2
3
4
5
6
Umowę zawarto
do dn./
przedłużono
do dnia
Stanowisko
zmiana stanowiska
Dział
NIP
PESEL
Data i sposób
roz. st. pracy
Badania
lekarskie
ważne do
7
8
9
10
11
12
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards