Rejestr zatrudnionych pracowników

advertisement
REJESTR ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
L.p.
Nazwisko
i imię
Data
i miejsce
urodzenia
imiona
rodziców
adres zamieszkania
(telefon)
Data
przyjęcia
do pracy
1
2
3
4
5
6
Umowę zawarto
do dn./
przedłużono
do dnia
Stanowisko
zmiana stanowiska
Dział
NIP
PESEL
Data i sposób
roz. st. pracy
Badania
lekarskie
ważne do
7
8
9
10
11
12
Download