LISTA OBECNOŚCI

advertisement
(pieczątka przedsiębiorstwa/podmiotu prowadzącego szkolenie)
LISTA OBECNOŚCI
na szkoleniu w dniu/ach: ..................................... z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie (uzupełniajace) w ……………………...
dane osobowe kursanta
adres kursanta lub adres wymagany na fakturze
Lp.
imię i nazwisko
PESEL
kod pocztowy, miejscowość
ulica i nr domu
gmina lub
powiat
nazwa i adres firmy
oraz NIP (wymagane na fakturze)
1
2
3
4
5
podpis
kursanta
numer
wydanego
zaświadczenia
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Download