POSTACIE HISTORYCZNE

advertisement
POSTACIE HISTORYCZNE
STAROŻYTNOŚĆ
STAROŻYTNOŚĆ

HAMMURABI – KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA

RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW,

ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE ZWIĄZANE Z DZIEJAMI
HEBRAJCZYKÓW (ŻYDÓW),

PERYKLES- STRATEG ATEŃSKI, TWÓRCA DEMOKRACJI KLASYCZNEJ,

LEONIDAS- KRÓL SPARTY, ZGINĄŁ W OBRONIE TERMOPIL,

JULISZ CEZAR- DOŻYWOTNI DYKTATOR RZYMSKI,

OKTAWIAN AUGUST- PIERWSZY CESARZ RZYMSKI W CZASIE PRYNCYPATU
STAROŻYTNOŚĆ

HOMER- POETA GRECKI, AUTOR MITÓW,

FIDIASZ, MYRON- RZEŹBIARZE GRECCY,

SOKRATES, PLATON, ARYSTOTELES, PITAGORAS, -TWÓRCY FILOZOFII,

ALEKSANDER MACEDOŃSKI- KRÓL MACEDONII, TWÓRCA IMPERIUM
HELLENISTYCZNEGO,
ŚREDNIOWIECZE

MAHOMET- PROROK ARABSKI, TWÓRCA ISLAMU,

KAROL WIELKI- KRÓL I CESARZ PAŃSTWA FRANKÓW,

OTTON I- PIERWSZY CESARZ NIEMIECKI,

OTTON III- CESARZ NIEMIECKI, POMYSŁODAWCA IDEI PAŃSTWA
UNIWERSALNEGO,

SYLWESTER II, GRZEGORZ VII-PAPIEŻE WIELCY REFORMATORZY,
ŚREDNIOWIECZE

MIESZKO I- KSIĄŻĘ, WŁADCA PAŃSTWA POLAN, PRZYJĄŁ CHRZEST W 966 R,

BOLESŁAW CHROBRY- TWÓRCA POLSKIEJ MONARCHII W 1025 R,

BOLESŁAW KRZYWOUSTY- JEGO TESTAMENT ROZPOCZĄŁ PODZIAŁ
DZIELNICOWY W 1138 R,

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK- KRÓL, NA PANOWANIE KTÓREGO PRZYPADA
INWAZJA KRZYŻACKA NA POMORZE GDAŃSKIE,

KAZIMIERZ WIELKI, KRÓL REFORMATOR, OSTATNI PIAST NA TRONIE POLSKI,

JADWIGA ANDEGAWEŃSKA- KRÓLOWA POLSKI,
ŚREDNIOWIECZE / NOWOŻYTNOŚĆ

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO-PIERWSZY WŁADCA POLSKI I LITWY,

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK- KRÓL, DOPROWADZIŁ DO ODZYSKANIA
POMORZA GDAŃSKIEGO,

ZYGMUNT I STARY- KRÓL, DOPROWADZIŁ DO LIKWIDACJI ZAKONU
KRZYŻACKIEGO W PRUSACH,

ZYGMUNT II AUGUST- OSTATNI JAGIELLON, DOPROWADZIŁ DO POWSTANIA
RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW W 1569 R,
NOWOŻYTNOŚĆ

KRZYSZTOF KOLUMB- POSZUKIWAŁ ZACHODNIEJ DROGI DO INDII, DOTARŁ
DO AMERYKI ŚRODKOWEJ,

VASCO DA GAMA- PRZEPŁYNĄ DROGĄ MORSKĄ DO INDII,

FERDYNAND MAGELLAN- NA POCZĄTKU XVI WIEKU OPŁYNĄŁ KULĘ ZIEMSKĄ,

MARCIN LUTER- TWÓRCA LUTERANIZMU,

JAN KALWIN- TWÓRCA KALWINIZMU, AUTOR IDEI PREDESTYNACJI,

HENRYK VIII- KRÓL ANGLII, TWÓRCA ANGLIKANIZMU,
NOWOŻYTNOŚĆ / RENESANS

LEONARDO DA VINCI, MICHAŁ ANIOŁ, RAFAEL SANTI- ARTYŚCI RENESANSU,

ERAZM Z ROTTERDAMU- FILOZOF RENESANSOWY, HUMANISTA,

JAN GUTENBERG- WYNALAZCA RUCHOMEJ CZCIONKI,

MIKOŁAJ KOPERNIK, GALILEUSZ- ASTRONOMOWIE,

HENRYK WALEZY- PIERWSZY ELEKCYJNY KRÓL RZECZPOSPOLITEJ

JAN KOCHANOWSKI, MIKOŁAJ REJ- POECI RENESANSOWI,
NOWOŻYTNOŚĆ / OŚWIECENIE

IZAAK NEWTON- FIZYK,

JAN JAKUB RUSSO, KAROL MONTESKIUSZ- KRYTYCY ABSOLUTYZMU,

LUDWIK XIV- ABSOLUTNY WŁADCA FRANCJI,

ZYGMUNT III WAZA, WŁADYSŁAW IV WAZA, JAN KAZIMIERZ- KRÓLOWIE
RZECZPOSPOLITEJ TOCZĄCY WOJNY ZE SZWECJĄ, ROSJĄ I TURCJĄ,

JAN III SOBIESKI- KRÓL POLSKI, ZWYCIĘSCA NAD TURKAMI POD WIEDNIEM W
1683 R,

JAMES WATT- KONSTRUKTOR MASZYNY PAROWEJ,

LUDWIK XVI- KRÓL FRANCJI, UŚMIERCONY W SKUTEK WIELKIEJ REWOLUCJI,
NOWOŻYTNOŚĆ / OŚWIECENIE

PIOTR I WIELKI, MARIA TERESA, FRYDERYK II WIELKI- WŁADCY OŚWIECENIOWIROSJI, AUSTRII I PRUS,

AUGUST II MOCNY, AUGUST III SAS, STANISŁAW AUGUST PONIASTOWSKIOSTATNI WŁADCY ELEKCYJNI RZECZPOSPOLITEJ,

TADEUSZ KOŚCIUSZKO- PRZYWÓDCA POWSTANIA KRKOWSKIEGO Z 1794 R,

JAN HENRYK DĄBROWSKI, -DOWÓCDA LEGIONÓW POLSKICH WE
WŁOSZECH OD 1797 R,
XIX WIEK

NAPOLEON BONAPARTE- WŁADCA FRANCJI, 1797-1813, PROWADZIŁ
LICZNE WOJNY W EUROPIE,

JÓZEF CHŁOPICKI- PIERWSZY DYKTATOR POWSTANIA LISTOPADOWEGO,

JOACHIM LELEWEL, FRYDER CHOPIN, ADAM MICKIEWICZ- ARTYŚCI,
DZIAŁACZE EMIGRACYJNI,

MARIA SKŁODOWSKA- CURIE- KOBIETA NAUKOWIEC, CHEMIK,

KAROL DARWIN, THOMAS EDISON, GRAHAM BELL, WILHEL ROENTGERNWYNALAZCY, NAUKOWCY,

ROMUALD TRAUGUTT- OSTATNI DYKTATOR POWSTANIA STYCZNIOWEGO,
XX WIEK

JÓZEF PIŁSUDSKI- POLITYK POLSKI, AUTOR UDZIAŁU POLAKÓW W WOJNIE PO
STRONIE PAŃSTW CENTRALNYCH,

ROMAN DMOWSKI- POLITYK, AUTOR OPCJI PROROSYJSKIEJ, WALKI
POLAKÓW U BOKU ENTENTY,

MIKOŁA II- OSTATNI CAR ROSJI,

WŁODZIMIERZ LENIN- PRZYWÓDCA REWOLUCJI BOLSZEWICKIEJ,

THOMAS WILSON- PREZYDENT USA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ,

IGNACY PADEREWSKI- DZIAŁACZ POLONIJNY, ZABIEGAŁ O ODBUDOWĘ
NIEPODLEGŁEJ POSLKI, PODCZAS KONFERENCJI POKOJOWEJ W WERSALU
Download