POSTĘPY W ONKOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO część I

advertisement
POSTĘPY W ONKOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO część I
termin 11.10.2011
godz. 10.00- 14.00
1. Epidemiologia schorzeń nowotworowych u dzieci
dr n.med. Grażyna Sobol
60 min
2. Klinika i trudności diagnostyczne i maski kliniczne guzów mózgu u dzieci
dr n.med. Grażyna Sobol
60 min
3. Prezentacja przypadków guzów mózgu u pacjentów pediatrycznych z uwzględnieniem
czynników ryzyka
dr Katarzyna Musioł
4.
30 min
Neuroblastoma - guz o zaskakującej biologii
i
różnorodnej prezentacji klinicznej
dr n. med. Agnieszka Mizia – Malarz
45 min
5. Rzadka prezentacja neuroblastoma –zespół Hornera, zespół mioklonie-opsoklonie,
dylematy kliniczne i terapeutyczne
dr n med. Grażyna Sobol , dr n med. Agnieszka Mizia-Malarz, dr Katarzyna Musioł
Download