kredytobiorca

advertisement
MAŁŻONEK
KREDYTOBIORCA
imię/imiona
nazwisko
nazwisko rodowe
nazwisko rodowe matki
stan cywilny
wykształcenie
telefon domowy-stacjonarny
telefon komórkowy
PESEL
numer dowodu
data wydania dowodu
dowód wydany przez / data
ważności dowodu
stosunek do służby wojskowej
nr książeczki wojskowej
imiona rodziców
uregulowany/nieuregulowany
uregulowany/nieuregulowany
liczba dzieci do 18 lat
adres zameldowania + kod
pocztowy
adres do korespondencji + kod
pocztowy
zajmowany lokal
dom/mieszkanie
własne/lokatorskie/u rodziny
dom/mieszkanie
własne/lokatorskie/ u rodziny
drugi dok (nazwa,seria,numer)
ZATRUDNIENIE
nazwa firmy, adres, telefon, nip
stanowisko
dochód netto
okres zatrudnienia
od:
do:
od:
do:
kredyty w innym banku (rata)
alimenty
cena pojazdu
udział własny
liczba rat
tak / nie
tak / nie
opcja kredytu
z AC / bez AC
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards