formularz doboru wymiennika ciepła

advertisement
 FORMULARZ DOBORU WYMIENNIKA CIEPŁA
Nazwa firmy:
Adres:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Nazwa projektu:
Nr zapytania:
Moc (kW)
Strona pierwotna
Strona wtórna
Rodzaj czynnika
Przepływ (m3/h)
Wlot
Wylot
Wlot
Wylot
o
Temperatura ( C)
Ciśnienie robocze (bar)
Gęstość (kg/m3)
Lepkość (cP)
Ciepło właściwe (kJ/kg*K)
Przewodność cieplna (W/mK)
Max. prędkość na wlocie (m/s)
Max. spadek ciśnienia (kPa)
Uwagi:
PHE Robert Falkowski ul. Łańcucka 8/12 80-809 Gdańsk NIP: 741-18-57-585 tel. +48 607 564 269 fax. +48 58 739 12 95 e-mail: [email protected]
www.technikacieplna.com.pl
Download