Głogów, dnia Oświadczam, że odpowiedzialność za mojego syna

advertisement
Głogów, dnia
Oświadczam, że odpowiedzialność za mojego syna ……………………………
Od godziny wykwaterowania z internatu do godziny zakwaterowania
ponoszą rodzice.
Czytelny podpis rodzica / opiekuna
……………………………………………………..
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards