Mechanika Kwantowa - if univ rzeszow pl

advertisement
Mechanika Kwantowa
Wkład fizyków do mechaniki kwantowej
Max Planck
(1858-1947)
Nagroda Nobla – 1918r.
Pionier fizyki kwantowej – kwantowanie energii
1900r.
Albert Einstein
(1879-1955)
Nagroda Nobla – 1921r.
Wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego,
wprowadzenie fotonu, 1905r.
Niels Bohr
(1885-1962)
Nagroda Nobla – 1922r.
Wyjaśnienie skwantowania poziomów energetycznych w atomie
wodoru, interpretacja kopenhaska mechaniki kwantowej, 1913r.
Arthur Compton
(1892-1962)
Nagroda Nobla – 1927r.
Korpuskularny charakter fotonu, 1922r.
Louis de Broglie
(1892-1987)
Nagroda Nobla – 1929r.
Teoria fal materii, 1924r.
Wolfgang Pauli
(1900-1958)
Nagroda Nobla – 1945r.
Zapostulował istnienie spinu elektronu, zakaz
Pauliego, 1925r.
Erwin Schrödinger
(1887-1961)
Nagroda Nobla – 1933r.
Mechanika falowa, 1926r.
Werner Heisenberg
(1901-1976)
Nagroda Nobla – 1932r.
Mechanika macierzowa, zasada nieoznaczoności,
1927r.
Paul Dirac
(1902-1984)
Nagroda Nobla – 1933r.
Unifikacja mechaniki kwantowej z STW,
notacja bra i ket, 1927r.
John von Neumann
(1903-1957)
Matematyczne sformułowanie mechaniki kwantowej
(przestrzenie funkcyjne), świadomy obserwator.
Richard Feynman
(1918-1988)
Nagroda Nobla – 1965r.
Elektrodynamika kwantowa
Download