WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE
Oddział w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3 19-500 Gołdap
tel. 087 615 07 43, fax. 087 615 35 77
www.piorin.gov.pl/olsztyn, e-mail: [email protected]
Gołdap, dnia 13.06.2016 r.
OGO.7122.3.10.2016
Szanowni Państwo
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, Oddział
w Gołdapi informuje, że w dniu 13.06.2016 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony
www.piorin.gov.pl/olsztyn
Roślin
i
Nasiennictwa
zostały uruchomione
w
Olsztynie
pod
komunikaty sygnalizujące
adresem:
sposoby
i terminy zwalczania:

zarazy ziemniaka
w uprawie ziemniaka,

septoriozy plew

fuzariozy kłosów
w uprawie pszenżyta ozimego.
Prosimy o umieszczenie informacji o uruchomionych komunikatach
informacyjnej.
Agnieszka Dojlido-Wutkie
Kierownik Oddziału
L.Ć.
na tablicy
Download