Wykaz decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgliniec rok 2017

advertisement
Wykaz decyzji
Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgliniec
rok 2017
Lp.
Nr zarządzenia
1.
Decyzja Nr 1/2017
Nadleśniczego
Nadleśnictwa
Węgliniec
05.01.2017 r.
2.
Decyzja Nr 2/2017
Nadleśniczego
Nadleśnictwa
Węgliniec
11.01.2017 r.
3.
Decyzja Nr 3/2017
Nadleśniczego
Nadleśnictwa
Węgliniec
16.01.2017 r.
Data wydania
Tytuł aktu
W sprawie
ustalenia cen
drewna do
sprzedaży
detalicznej i
incydentalnej w
2017 r.
W sprawie wypłaty
dodatkowego
rocznego
wynagrodzenia dla
pracowników
Nadleśnictwa
Węgliniec.
W sprawie
organizacji
wielofunkcyjnej
imprezy
pracowniczej
„Kulig” dla
pracowników
Nadleśnictwa
Węgliniec.
Symbol komórki
organizacyjnej
---
---
---
Zmiany
Download