WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI

advertisement
WNIOSEK
o udostępnienie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
1. Wniosek do: Wójta Gminy
Stegna ul.Gdańska 34, 82-103 Stegna
2. Wnioskodawca :
3. Podstawa prawna : art. 7a, ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. prawo działalności
gospodarczej.
4. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych:
5. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane: Ewidencja
działalności gospodarczej.
6. Zakres żądanych informacji ze zbioru: pełny zakres odpisu z ewidencji działalności
gospodarczej
7. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych:
........................................
podpis
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards