SPIS TREŚCI - Ksiegarnia Beck

advertisement
SPIS TREŚCI
Przedmowa do 2. wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz współczesnej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
XI
XIII
XVII
Aksjologia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akt normatywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analityczna teoria prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argumentacja prawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autonomia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autopojeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bioprawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Błąd naturalistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celowość prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cywilne nieposłuszeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicja w prawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dobro prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogmatyka prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domniemanie i fikcja prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekonomiczna szkoła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epistemologia a prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estetyka prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etyka prawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fakt prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feminizm prawniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filozofia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filozofia prawa a socjologia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filozofia prawa a teoria prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formalizm prawniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formuła Radbrucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godność a prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6
8
9
13
16
17
20
21
25
28
32
35
37
39
44
48
56
62
66
69
74
76
81
85
87
89
90
V
SPIS TREŚCI
Graficzny obraz systemu prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granice prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermeneutyka prawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idea (ideał) prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informatyka prawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrumentalizacja prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instytucjonalna teoria prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integralna filozofia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intuicja prawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ius a lex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Język prawny i prawniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jurysprudencja cnót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kierunek filozoficzno-prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunitaryzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koncepcja prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konstytucjonalizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krytyczna szkoła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kultury prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legalność a legitymizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura i prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logika prawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marksistowska teoria prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multicentryczność prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naturalizacja nauk prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nauki prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieposłuszeństwo sędziowskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niepozytywistyczne kierunki prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma prawna a przepis prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normatywizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązywanie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogłoszenie aktu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ontologia a prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paternalizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personalizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pewność prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
96
103
108
112
114
119
122
126
131
134
139
142
143
144
147
148
153
157
159
164
168
171
173
177
178
182
183
187
192
193
198
202
207
212
217
220
Spis treści
Polityka prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postawy wobec prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postmodernizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozytywizm prawniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawda a prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo przedmiotowe a prawo podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Precedens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pryncypializm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestrzeganie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przymus prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychologiczna teoria prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realizm prawniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retoryka prawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Równość a prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sankcje prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solidarność a prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawiedliwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srawiedliwość transformacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosowanie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosunek prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Świadomość prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technika prawodawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teoria prawa a socjologia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teoria prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trudne przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utylitaryzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wielkie spory w filozofii prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wielokulturowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wnioskowania prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolność a prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykładnia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
227
231
237
241
250
254
256
260
263
265
268
269
277
280
290
292
300
302
308
312
316
318
322
324
328
330
337
341
344
350
354
362
366
371
373
VII
Download