Oferta dydaktyczna Filozofia s2

advertisement
Oferta dydaktyczna 2016/17 na kierunku Filozofia
Filozofia s2
Nazwa przedmiotu
Język obcy dla filozofów, niemiecki
Język obcy dla filozofów, niemiecki
Język obcy dla filozofów, niemiecki
Język obcy dla filozofów, angielski
Język obcy dla filozofów, angielski
Analiza tekstów w j. obcym, j. niemiecki
Analiza tekstów w j. obcym, j. angielski
Analiza tekstów w j. obcym, j. angielski
Semiotyka
Logika II
Psychologia
Socjologia
Etyka II
Estetyka współczesna
Filozofia nauki II
Rodz.
lab
lab
lab
lab
lab
kon
kon
kon
w
ćw
w
ćw
w
ćw
w
ćw
kon
w
kon
Prowadzący
Prof. M. Żelazny/ Kupś/ Michalski
Prof. T. Kupś
Prof. R. Michalski
Dr hab. A. Derra
Dr J. Grygieńć
Dr hab. R. Michalski
Prof. A. Grzeliński
Dr K. Wawrzonkowski
Prof. M. Nasieniewski
Prof. M. Nasieniewski
Prof. M. Nasieniewski
Prof. M. Nasieniewski
Poł. ze Wstępem do psychologii
Psychologia moralności
Prof. A. Kaleta
Dr K. Wasielewski
Dr P. Domeracki
Dr hab. K. Kaśkiewicz
Dr hab. A. Derra
Liczba
godzin
Semestr
Liczba
grup
30
15
15
30
30
30+30
30
30
30+30
30+30
30+30
30+30
30
30
30
30
30
30
30
z
l
l
l
l
z+l
z
l
z+l
z+l
z+l
z+l
z
l
l
l
l
z
z
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Limit
miejsc w
gr.
15
15
15
15
15
25
25
25
75
25
75
25
75
25
75
25
25
75
25
30
30
30
30
30
30
30
l
l
l
l
z
l
l
1
1
1
1
1
1
1
75
25
75
75
75
75
75
Przedmioty ścieżek specjalizacyjnych i fakultatywne
Aksjologia – ścieżka nr 1
Ontologia II – ścieżka nr 1
Filozofia polska II – ścieżka nr 1
Filozofia religii II – ścieżka nr 1
Teorie interpretacji tekstów – ścieżka nr 1 i 2
Badania kultury współczesnej - ścieżka nr 2
Kulturowe koncepcje języka – ścieżka nr 2
w
kon
kon
kon
kon
kon
kon
Dr M. Jaranowski
Prof. J. Rolewski
Dr hab. M. Zdrenka
Prof. T. Kupś
Prof. A Szahaj
Dr hab. K. Abriszewski
Dr hab. E. Bińczyk
–1–
Oferta dydaktyczna 2016/17 na kierunku Filozofia
Filozofia s2
Teoria i narzędzia PR/marketing polityczny – ścież. nr 2
Analiza dyskursu społecznego – ścieżka nr 2
Filozofia i popkultura
kon
kon
kon
Dr J. Grygieńć
Dr hab. R. Sojak
Dr hab. K. Abriszewski
30
30
30
l
l
l
1
1
l
75
75
75
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
30+30
z+l
z+l
z+l
z+l
z+l
z+l
z+l
z+l
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
30+30
30+30
z+l
z+l
1
1
8
8
Seminaria magisterskie
Antropologia filozoficzna i fenomenologia
Etyka
Filozofia polityki
Filozoficzne interpretacje logiki
Historia filozofii
Logika w filozofii – I rok
Ontologia formalna – I rok
Seminarium magisterskie
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Seminarium magisterskie
Filozofia umysłu i epistemologia
Sem
Sem
Prof. J. Rolewski/dr hab. R. Michalski
Dr hab. M. Zdrenka
Prof. M. Jakubowski
Prof. M. Nasieniewski
Prof. Jolanta Żelazna, prof. UMK
Dr hab. T. Jarmużek
Prof. A. Pietruszczak
Prof. M. Żelazny/Dr hab. K.
Kaśkiewicz
Dr hab. A. Derra
Prof. dr hab. Urszula Żegleń
–2–
Download