Dokumentacja Pielegniarska ZP I PZ

advertisement
…………………………………………………………….
Nazwisko i imię studenta / kierunek, rok studiów
………………………………...
Data obserwacji
PROCES PIELĘGNOWANIA POŁOŻNICY
Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rozpoznanie lekarskie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diagnoza położnicza
CTK(RR): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Temp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oddechy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wysokość dna macicy: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stan krocza: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Odchody: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gruczoły piersiowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………...
OBSERWACJA WŁASNA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………….
………………………………...
Nazwisko i imię studenta / kierunek, rok studiów
Data
Diagnoza
Data obserwacji
Cel
Realizacja
Ewaluacja
…………………………………………………………….
Nazwisko i imię studenta / kierunek, rok studiów
………………………………...
Data obserwacji
PROCES PIELĘGNOWANIA CIĘŻARNEJ
Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rozpoznanie lekarskie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diagnoza położnicza
OM/PTP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CTK(RR): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Temp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oddechy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wysokość dna macicy: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Akcja serca płodu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przebieg obecnej ciąży: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OBSERWACJA WŁASNA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Nazwisko i imię studenta / kierunek, rok studiów
………………………………...
Data obserwacji
PROCES PIELĘGNOWANIA DZIECKA
Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rozpoznanie lekarskie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diagnoza pielęgniarska
Wiek dziecka: ……….……………………… waga: ……………………………………….. wzrost: ………………………………………………
TA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Temp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oddechy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rozwój psychomotoryczny: …………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stan higieniczny: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Objawy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OBSERWACJA WŁASNA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Nazwisko i imię studenta / kierunek, rok studiów
………………………………...
Data obserwacji
PROCES PIELĘGNOWANIA NOWORODKA
Nazwisko i płeć dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i godzina porodu: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Skala Apqar: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Diagnoza pielęgniarska
Waga: ………………… długość ciała: …………………….. obwód głowy:…………………obwód klatki piersiowej: …………………………..
TA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oddechy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Temperatura: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zabarwienie skóry: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stolec: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OBSERWACJA WŁASNA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Nazwisko i imię studenta / kierunek, rok studiów
………………………………...
Data obserwacji
Raport obserwacji pacjenta
Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rozpoznanie lekarskie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
CTK(RR): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
TA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Temp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oddechy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stan świadomości: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zabarwienie skóry: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wypróżnianie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Obserwacja własna:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Diagnoza pielęgniarska:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonane zabiegi i czynności pielęgnacyjne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Nazwisko i imię studenta / kierunek, rok studiów
………………………………...
Data obserwacji
Raport obserwacji jednodniowej pacjenta
Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rozpoznanie lekarskie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
CTK(RR): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
TA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Temp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oddechy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stan świadomości: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zabarwienie skóry: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wypróżnianie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
RANA POOPERACYJNA
Opatrunek: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dreny:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….
………………………………...
Nazwisko i imię studenta / kierunek, rok studiów
Data
Diagnoza
Data obserwacji
Cel
Realizacja
Ewaluacja
Download