Rozkład zajęć dla studentów socjologii zaocznej w Lublinie I rok

advertisement
Rozkład zajęć dla studentów socjologii zaocznej w Lublinie
I rok studia uzupełniające magisterskie
semestr zimowy 2008/09
SOBOTA 11.10.2008r.
8.00-9.30
Immatrykulacja AulaH
obowiązuje odświętny strój
9.40-11.10
Immatrykulacja AulaH
11.20-12.50
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
13.00-14.30
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
15.00-16.30
Socjologia narodu i grup etnicznych W. Aula H
16.40-18.10
Socjologia narodu i grup etnicznych W. Aula H
18.20-19.50
NIEDZIELA 12.10.2008r.
8.00-9.30
9.40-11.10
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
11.20-12.50
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
13.00-14.30
Socjologia narodu i grup etnicznych W. Aula H
14.40-16.10
Socjologia narodu i grup etnicznych W. Aula H
16.20-17.50
Socjologia narodu i grup etnicznych W. Aula H
18.00-19.30
SOBOTA 25.10.2008r.
8.00-9.30
Socjologia obszarów wiejskich W do wyboru s.03A
Socjolog. narodu ćw. gr 3 s.06A
9.40-11.10
Socjologia obszarów wiejskich W do wyboru s.03A
Socjolog. narodu ćw. gr 3 s.06A
11.20-12.50
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
13.00-14.30
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
15.00-16.30
Semin.: prof. Skrętowicz pok 22,
16.40-18.10
Semin.: prof. Skrętowicz pok 22, prof. Filipiak pok 122H, , prof. Styk 105H, prof. Lis s. 402, dr S. Lachowski
403, prof. Pękala pok .204Ahum.,prof. M. Ogryzko-Wiewiórowska pok.28, prof. Z. Kawczyńska-Butrym pok.30
18.20-19.50
prof. Filipiak pok.122H, prof. Styk 105H, prof. Lis s. 402, dr S. Lachowski 403, prof. Pękala pok .204Ahum.,prof.
M. Ogryzko-Wiewiórowska pok.28, prof. Z. Kawczyńska-Butrym pok.30
NIEDZIELA 26.10.2008r.
8.00-9.30
9.40-11.10
Metodol. Nauk ćw. gr 1 s. 06H
11.20-12.50
Metodol. Nauk ćw. gr 2
13.00-14.30
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
14.40-16.10
Metodol. Nauk ćw. gr 3 s. 06H
16.20-17.50
Metodol. Nauk ćw. gr 4
18.00-19.30
SOBOTA 08.11.2008r.
8.00-9.30
Socjologia rodziny W.
do wyboru do godz. 12.00 s.201H
9.40-11.10
11.20-12.50
13.00-14.30
Fakultet dr M. Gwozda do godz. 17.15 s. 03A
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50
Socjolog. narodu ćw. gr 3 s.301H
Socjolog. narodu ćw. gr 4
Socjolog. narodu ćw. gr 1 s.301H
Socjolog. narodu ćw. gr 2
Metodol. Nauk ćw. gr 1 s. 222H
Metodol. Nauk ćw. gr 1
Fakultet dr J. Chodak do godz. 17.15 s.301H
NIEDZIELA 09.11.2008r.
8.00-9.30
Metodol. Nauk ćw. gr 2 s. 222H
Socjolog. narodu ćw. gr 4 s.301H
9.40-11.10
Metodol. Nauk ćw. gr 2
Socjolog. narodu ćw. gr 4
11.20-12.50
Metodologia nauk społecznych W. 401
13.00-14.30
Metodologia nauk społecznych W.
14.40-16.10
Metodol. Nauk ćw. gr 3 s. 222H
Socjolog. narodu ćw. gr 2 s.301H
16.20-17.50
Metodol. Nauk ćw. gr 3
Socjolog. narodu ćw. gr 2
18.00-19.30
SOBOTA 15.11.2008r.
8.00-9.30
9.40-11.10
Socjologia narodu i grup etnicznych W. Aula H
11.20-12.50
Socjologia narodu i grup etnicznych W. Aula H
13.00-14.30
Semin. prof. Filipiak pok 122H, , prof. Styk 105H, prof. Lis s. 402, dr S. Lachowski 403, prof. Pękala pok
.204Ahum.,prof. M. Ogryzko-Wiewiórowska pok.28, prof. Z. Kawczyńska-Butrym pok.30
15.00-16.30
Semin.: prof. Skrętowicz pok 22, prof. Filipiak pok 122H, , prof. Styk 105H, prof. Lis s. 402, dr S.
Lachowski 403, prof. Pękala pok .204Ahum.,prof. M. Ogryzko-Wiewiórowska pok.28, prof. Z.
Kawczyńska-Butrym pok.30
16.40-18.10
Semin.: prof. Skrętowicz pok 22
Socjolog. narodu ćw. gr 1 s.301H
18.20-19.50
Socjolog. narodu ćw. gr 1 s.301
NIEDZIELA 16.11.2008r.
8.00-9.30
Socjolog. narodu ćw. gr 4 s.301
9.40-11.10
Socjolog. narodu ćw. gr 4 s.301
11.20-12.50
Socjolog. narodu ćw. gr 2 s.301
13.00-14.30
Socjolog. narodu ćw. gr 2 s.301
14.40-16.10
Socjologia obszarów wiejskich W do wyboru s.301 H
16.20-17.50
Socjologia obszarów wiejskich W do wyboru
18.00-19.30
Socjologia obszarów wiejskich W do wyboru
SOBOTA 29.11.2008r.
8.00-9.30
Socjologia rodziny W.
do wyboru do godz. 12.00 s.201H
9.40-11.10
11.20-12.50
13.00-14.30
Fakultet dr M. Gwozda do godz. 17.15 s. 03A
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50
Metodol. Nauk ćw. gr 1 s. 222H
Metodol. Nauk ćw. gr 1
Fakultet dr J. Chodak do Metodol. Nauk ćw. gr 2
godz. 17.15 s.301H
s. 222H
Metodol. Nauk ćw. gr 2
NIEDZIELA 30.11.2008r.
8.00-9.30
Socjologia obszarów wiejskich W do wyboru s.301H
9.40-11.10
Metodol. Nauk ćw. gr 3 s.222H Socjologia obszarów wiejskich W do wyboru
11.20-12.50
Metodol. Nauk ćw. gr 3
Socjologia obszarów wiejskich W do wyboru
13.00-14.30
Semin. prof. Filipiak pok 122H, , prof. Styk 105H, prof. Lis s. 402, dr S. Lachowski 403, prof. Pękala pok
.204Ahum.,prof. M. Ogryzko-Wiewiórowska pok.28, prof. Z. Kawczyńska-Butrym pok.30
14.40-16.10
Semin. prof. Filipiak pok 122H, , prof. Styk 105H, prof. Lis s. 402, dr S. Lachowski 403, prof. Pękala pok
.204Ahum.,prof. M. Ogryzko-Wiewiórowska pok.28, prof. Z. Kawczyńska-Butrym pok.30
16.20-17.50
Metodol. Nauk ćw. gr 4 s. 222H
Socjolog. narodu ćw. gr 1 s.301H
18.00-19.30
Metodol. Nauk ćw. gr 4
Socjolog. narodu ćw. gr 1
SOBOTA 6.12.2008r.
8.00-9.30
Semin.:
prof. Socjolog. narodu ćw. gr 3 s.301H
Skrętowicz pok 22
9.40-11.10
Semin.:
prof. Socjolog. narodu ćw. gr 3
Skrętowicz pok 22
11.20-12.50
Fakultet dr U .Kusio s.301H
od 11.10 do godz. 15.00
13.00-14.30
15.00-16.30
16.40-18.10
Semin. prof. Filipiak pok 122H, , prof. Styk 105H, prof. Lis s. 402, dr S. Lachowski 403, prof. Pękala pok
.204Ahum.,prof. M. Ogryzko-Wiewiórowska pok.28, prof. Z. Kawczyńska-Butrym pok.30
18.20-19.50
Semin. prof. Filipiak pok 122H, , prof. Styk 105H, prof. Lis s. 402, dr S. Lachowski 403, prof. Pękala pok
.204Ahum.,prof. M. Ogryzko-Wiewiórowska pok.28, prof. Z. Kawczyńska-Butrym pok.30
NIEDZIELA 7.12.2008r.
8.00-9.30
Socjolog. narodu ćw. gr 3 s.301H
9.40-11.10
Socjolog. narodu ćw. gr 3
11.20-12.50
Socjologia narodu i grup etnicznych W. Aula H
13.00-14.30
Socjologia narodu i grup etnicznych W. Aula H
14.40-16.10
Socjologia narodu i grup etnicznych W. Aula H
16.20-17.50
Socjolog. narodu ćw. gr 2 s.301H
18.00-19.30
Socjolog. narodu ćw. gr 2
SOBOTA 13.12.2008r.
8.00-9.30
Metodol. Nauk ćw. gr 2 s. 222H
9.40-11.10
Metodol. Nauk ćw. gr 2
11.20-12.50
Socjolog. narodu ćw. gr 4 s.301H
Socjolog. narodu ćw. gr 4
13.00-14.30
15.00-16.30
16.40-18.10
Fakultet dr U .Kusio s.201H
Fakultet dr J. Chodak do godz. 15.15 s.301H
Metodol. Nauk ćw. gr 3 s. 222H
18.20-19.50
Metodol. Nauk ćw. gr 3
Socjologia obszarów wiejskich W do wyboru
s.301H
Socjologia obszarów wiejskich W do wyboru
NIEDZIELA 14.12.2008r.
8.00-9.30
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
9.40-11.10
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
11.20-12.50
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
13.00-14.30
Metodol. Nauk ćw. gr 3 s. 222H
14.40-16.10
Metodol. Nauk ćw. gr 4
16.20-17.50
Socjolog. narodu ćw. gr 3 s.301H
18.00-19.30
Socjolog. narodu ćw. gr 3
Socjolog. narodu ćw. gr 1 s.301H
Socjolog. narodu ćw. gr 2
SOBOTA 10.01.2009r.
8.00-9.30
Semin.: prof. Skrętowicz pok 22
Socjologia rodziny W.
do wyboru do godz. 12.00
9.40-11.10
Semin.: prof. Skrętowicz pok 22
Metodol. Nauk ćw. gr 1 s. 222H
s.201H
11.20-12.50
Metodol. Nauk ćw. gr 1
13.00-14.30
Fakultet dr U .Kusio s.301H do 17.15
Fakultet dr M. Gwozda do godz. 17.15 s. 03A
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50
NIEDZIELA 11.01.2009r.
8.00-9.30
Semin. prof. Filipiak pok 122H, , prof. Styk 105H, prof. Lis s. 402, dr S. Lachowski 403, prof. Pękala pok
.204Ahum.,prof. M. Ogryzko-Wiewiórowska pok.28, prof. Z. Kawczyńska-Butrym pok.30
9.40-11.10
Semin. prof. Filipiak pok 122H, , prof. Styk 105H, prof. Lis s. 402, dr S. Lachowski 403, prof. Pękala pok
.204Ahum.,prof. M. Ogryzko-Wiewiórowska pok.28, prof. Z. Kawczyńska-Butrym pok.30
11.20-12.50
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
13.00-14.30
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
14.40-16.10
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
16.20-17.50
Metodol. Nauk ćw. gr 1 s. 222H
Socjolog. narodu ćw. gr 3 s.301H
18.00-19.30
Metodol. Nauk ćw. gr 2
Socjolog. narodu ćw. gr 4
SOBOTA 17.01.2009r.
8.00-9.30
9.40-11.10
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
11.20-12.50
Metodologia nauk społecznych W. Aula H
13.00-14.30
Fakultet dr U .Kusio s.301H
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50
NIEDZIELA 18.01.2009r.
8.00-9.30
Metodol. Nauk ćw. gr 3 s. 222H
9.40-11.10
Metodol. Nauk ćw. gr 3
11.20-12.50
Metodol. Nauk ćw. gr 4 s. 222H
13.00-14.30
Metodol. Nauk ćw. gr 4
14.40-16.10
16.20-17.50
18.00-19.30
Socjolog. narodu ćw.
Socjolog. narodu ćw.
Socjolog. narodu ćw.
Socjolog. narodu ćw.
SOBOTA 31.01.2009r.
8.00-9.30
Socjologia rodziny W.
do wyboru do godz. 12.00 s.201H
9.40-11.10
11.20-12.50
13.00-14.30
Fakultet dr M. Gwozda do godz. 17.15 s. 03A
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50
NIEDZIELA 01.02.2009r.
8.00-9.30
Metodol. Nauk ćw. gr 4 s. 222H
Metodol. Nauk ćw. gr 4 s. 222H
Metodol. Nauk ćw. gr 4
gr 2 s.301H
gr 2
gr 1 s.301H
gr 1
Metodol. Nauk ćw. gr 1 s. 222H
Metodol. Nauk ćw. gr 1
Fakultet dr J. Chodak do
godz. 17.15 s.301H
Socjolog. narodu ćw. gr 1 s.301H
9.40-11.10
11.20-12.50
13.00-14.30
14.40-16.10
16.20-17.50
18.00-19.30
Metodol. Nauk ćw. gr 4
Socjolog. narodu ćw. gr1
Metodologia nauk społecznych W. Aula
Metodologia nauk społecznych W.
Metodol. Nauk ćw. gr 2 s. 222H
Socjolog. narodu ćw. gr 4 s.301H
Metodol. Nauk ćw. gr 2
Socjolog. narodu ćw. gr 4
SZANOWNI PAŃSTWO!
STUDENCI SOCJOLOGII I ROKU SUM
Witamy Państwa w gronie studentów socjologii UMCS i życzymy wielu sukcesów w
roku akademickim 2008/2009. Aby usprawnić naszą współpracę dołączamy kilka ważnych
informacji:
1. Zajęcia odbywają się w salach:
w salach wykładowych przy ul. Langiewicza 6A(401,402,403,12,13,26)
w budynku starej humanistyki sale na planie z dopiskiem H –201, 301, 222, 214 i 115
komputerowa oraz 03A(DS. Amor)
2. Nie ma odgórnego podziału na grupy. Państwo sami zapisujecie się na pierwszych
zajęciach u osób prowadzących. Na I roku w zapisach na grupy pomoże Państwu
opiekun roku, którym jest dr Danuta Niczyporuk
3. Uprzejmie proszę o wybranie Starosty Roku, który będzie łącznikiem pomiędzy
Sekretariatem Instytutu i Dziekanatem a Państwem to znacznie usprawni naszą
współpracę.
4. Proszę Państwa o uważne, czytanie ogłoszeń znajdujących się na tablicy na IV piętrze
w IS.
PO UROCZYSTEJ IMMATRYKULACJI W DN. 11.10.08. ODBĘDZIE SIĘ
SPOTKANIE Z OPIEKUNEM ROKU.
Semestr zimowy:
 Socjologia narodu i grup etnicznych – 20 godz. wykładu i 10 godz. ćwiczeń
prof. UMCS R. Radzik, mgr A. Jekaterynczuk (zaliczenie z oceną)
 Metodologia nauk społecznych – 40 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń
dr J. Gurczyński (egzamin)
 Seminarium magisterskie – 20 godz. lista promotorów poniżej (zaliczenie):
 Przedmioty do wyboru – 20 godz.:
1. Socjologia rodziny – W dr S. Lachowski
2. Socjologia obszarów wiejskich – W D. Niczyporuk
 Przedmioty fakultatywne – 20 godz. W(zaliczenie z oceną):
1. Socjologia młodzieży dr M. Gwozda
2. Kultura masowa dr U. Kusio
Do dnia 26. 10. 2008 należy zapisać się na jeden przedmiot (listy na zapisy w
Instytucie Socjologii).
Semestr letni:
 Logika – 20 godz. wykładów i 10 ćwiczeń dr W. Pycka ( egzamin)
 Procedury badań ewaluacyjnych – 2 0 godz. wykładów i 40 godz. konwersatoriów
dr J. Jezior ( egzamin)
 Seminarium magisterskie – 20 godz.
 Przedmioty do wyboru – 20 godz.:
1. Socjologia religii – dr E. Miszczak
2. Socjologia kultury – dr U. Kusio
Przedmioty do wyboru :
Do dnia 26. 10. 2008 r. należy zapisać się na jeden przedmiot w semestrze zimowym i na
jeden w letnim. Przedmiot kończy się egzaminem i po tym terminie nie będzie możliwości
zmiany przedmiotu (listy na zapisy na portierni Instytutu Socjologii).Warunkiem
uruchomienia przedmiotu do wyboru i fakultetu jest zapisanych na niego minimum 20 osób.
Niniejszym przedstawiamy Państwu listę promotorów i zakres problemowy seminariów
magisterskich:
1. prof. dr hab. Marian Filipiak- socjologia młodzieży i kultury młodzieżowej,
przemiany kultury współczesnej ;
2. prof. dr hab. Zofia Kawczyńska –Butrym - socjologia ogólna, socjologia
medycyny, socjologia rodziny;
3. prof. dr hab. Biruta Skrętowicz- demografia społeczna, polityka społeczna
(ubóstwo, problemy starzenia się, bezrobocia, przemiany stylów życia, transformacja
demograficzna);
4. prof. dr hab. Józef Styk- socjologia wsi, socjologia miasta, socjologia regionu,
aksjologia społeczna;
5. prof. UMCS dr hab. Teresa Pękala- sztuka w systemie wartości społecznych,
związki między socjologią sztuki i estetyką, sztuka popularna elitarna, moda,
społeczny i artystyczny wymiar reklamy;
6. prof. PL dr hab. Franciszek Lis- marketing społeczny, reklama, socjologia pracy,
organizacji;
7. dr Stanisław Lachowski – socjologia rodziny, rodzina dysfunkcjonalna
8. prof. UMCS dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska- socjologia rodziny;
socjologia medycyny, praca socjalna;
Zapisy na seminaria do 26.10.08r. u opiekuna roku dr Danuty Niczyporuk (po imatrykulacji i
na zajęciach 25.10.08r. ). Maksymalna liczba uczestników seminarium wynosi 13 osób.
Studenci, którzy do tego dnia nie zapiszą się na seminarium zostaną odgórnie przypisani
przez Dyrektora Instytutu. Imienne listy seminariów zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń
w IS na IV piętrze.
Rozkład zajęć dla studentów socjologii zaocznej w Lublinie
II rok studia uzupełniające magisterskie
semestr zimowy 2008/09
Zajęcia z Zaawansowanych technik komputerowej analizy danych:
Grupy 1-4 dr T. Paklepa, Grupy 5-8 dr H. Ogryzko-Wiewiórowski
SOBOTA 11.10.2008r.
8.00-9.30
Analiz. danych gr 5 s.115H
9.40-11.10
Analiz. danych gr 5 s.115H
11.20-12.50
Analiz. danych gr 5 s.115H
13.00-14.30
Analiz. danych gr 6 s.115H
15.00-16.30
Analiz. danych gr 6 s.115H
16.40-18.10
18.20-19.50
NIEDZIELA 12.10.2008r.
8.00-9.30
9.40-11.10
Filozofia ćw.1 s. 301
11.20-12.50
Filozofia ćw. 1
13.00-14.30
Filozofia W. S.401
14.40-16.10
Filozofia W. S.401
16.20-17.50
18.00-19.30
Filozofia ćw.2 s. 301
Filozofia ćw. 2
SOBOTA 25.10.2008r.
8.00-9.30
sem. prof. Skrętowicz
pok 22,
9.40-11.10
sem. prof. Skrętowicz
pok 22,
11.20-12.50
13.00-14.30
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50
Analiz. danych gr 1 s. 19
Analiz. danych gr 1
Analiz. danych gr 1
Analiz. danych gr 2
Analiz. danych gr 2
Analiz. danych gr 8 s.115H
Analiz. danych gr 8
Analiz. danych gr 8
Analiz. danych gr 4 s. 19
Analiz. danych gr 4
Analiz. danych gr 4
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 7
Analiz. danych gr 3 s. 19
Analiz. danych gr 3
Analiz. danych gr 1 s.19
Analiz. danych gr 5 s. 115H
Analiz. danych gr 1
Analiz. danych gr 5
Filozofia ćw.4 s. Analiz. danych gr 2
Analiz. danych gr 6
301
Filozofia ćw. 4
Analiz. danych gr 2
Analiz. danych gr 6
Seminaria: prof. Filipiak pok 30, prof. Pawlak s. 403, prof. Lis s. 402, prof. Zdybel 103 H, dr Piatkowski
s.403 prof. Pekala 204AH, prof. Kosiński pok.16, dr H.O-W s.115H, prof. J. Styk pok.105H
Filozofia W. S.Aula
Filozofia W.
NIEDZIELA 26.10.2008r.
8.00-9.30
9.40-11.10
11.20-12.50
Analiz. danych gr 6 s.115H
13.00-14.30
Analiz. danych gr 6 s.115H
14.40-16.10
Analiz. danych gr 8 s.115H
16.20-17.50
Analiz. danych gr 8 s.115H
18.00-19.30
Analiz. danych gr8 s.115H
SOBOTA 08.11.2008r.
8.00-9.30
Fakultet dr Waszkiewicz
9.40-11.10
Fakultet dr Waszkiewicz
11.20-12.50
Fakultet dr Waszkiewicz
13.00-14.30
Fakultet dr Waszkiewicz
15.00-16.30
Fakultet dr Waszkiewicz
16.40-18.10
18.20-19.50
NIEDZIELA 09.11.2008r.
8.00-9.30
Fakultet dr Waszkiewicz
9.40-11.10
Fakultet dr Waszkiewicz
11.20-12.50
Fakultet dr Waszkiewicz
13.00-14.30
Fakultet dr Waszkiewicz
14.40-16.10
Fakultet dr Waszkiewicz
16.20-17.50
18.00-19.30
Analiz. danych gr 2 s. 19
Analiz. danych gr 2
Analiz. danych gr 4
Analiz. danych gr 4
Analiz. danych gr 4
Filozofia ćw.1 s. 06A
Filozofia ćw. 1
Fakultet dr M. Gwozda do godz.
17.15 s. 03A
Fakultet dr J. Chodak do godz.
17.15 s.301H
sala aula
sala aula
SOBOTA 15.11.2008r.
8.00-9.30
sem. prof. Skrętowicz pok 22,
9.40-11.10
sem. prof. Skrętowicz pok 22, prof. Filipiak pok 30, prof. Pawlak s. 403, prof. Lis s. 402, prof. Zdybel 103
H, dr Piatkowski s.403 prof. Pekala pok 204AH, prof. Kosiński pok.16, dr H.O-W s.115H prof. J.Styk pok
105H
11.20-12.50
prof. Filipiak pok 30, prof. Pawlak s. 403, prof. Lis s. 402, prof. Zdybel 103 H, dr Piatkowski s.403 prof.
Pekala 204AH , prof. Kosiński pok.16, dr H.O-W s.115H, prof. J.Styk pok 105H
13.00-14.30
Filozofia W. S.Aula
15.00-16.30
16.40-18.10
Filozofia W.
Filozofia W.
18.20-19.50
NIEDZIELA 16.11.2008r.
8.00-9.30
Filozofia ćw.2 s.222H
9.40-11.10
Filozofia ćw. 2
11.20-12.50
Filozofia W.aula
13.00-14.30
14.40-16.10
16.20-17.50
18.00-19.30
Analiz. danych gr 8 s.115H
Analiz. danych gr 8 s.115H
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 4 s.19
Analiz. danych gr 4
Analiz. danych gr 3 s.19
Analiz. danych gr 3
SOBOTA 29.11.2008r.
8.00-9.30
9.40-11.10
Analiz. danych gr 4 s.19
11.20-12.50
Analiz. danych gr 4
13.00-14.30
Fakultet dr M. Gwozda do godz. 17.15 s. 03A
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50
Fakultet dr J. Chodak do godz. 17.15 s.301H
NIEDZIELA 30.11.2008r.
8.00-9.30
Sem. prof. Zdybel 103 H,
9.40-11.10
Sem. prof. Filipiak pok 30, prof. Pawlak s. 403, prof. Lis s. 402, prof. Zdybel 103 H, dr Piatkowski s.403
prof. Pekala pok 204AH, prof. Kosiński pok.16, dr H.O-W s.115H, prof. J.Styk pok 105H
11.20-12.50
prof. Filipiak pok 30, prof. Pawlak s. 403, prof. Lis s. 402, prof. Zdybel 103 H, dr Piatkowski s.403 prof.
Pekala 204AH , prof. Kosiński pok.16, dr H.O-W s.115H, prof. J.Styk pok 105H
13.00-14.30
Filozofia ćw.3 s. 201
Analiz. danych gr 5 s.115H
Analiz. danych gr 1 s.19
14.40-16.10
Filozofia ćw. 3
Analiz. danych gr 5 s.115H
Analiz. danych gr 1
16.20-17.50
Filozofia ćw.4 s. 201
Analiz. danych gr 6 s.115H
Analiz. danych gr 2
18.00-19.30
Filozofia ćw. 4
Analiz. danych gr 6 s.115H
Analiz. danych gr 2
SOBOTA 6.12.2008r.
8.00-9.30
9.40-11.10
11.20-12.50
13.00-14.30
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 3 s.19
Filozofia ćw.2 s. 222H
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 3
Filozofia ćw. 2
Analiz. danych gr 8 s.115H
Fakultet dr U .Kusio s.301H
od 11.10 do godz. 15.00
Analiz. danych gr 8 s.115H
sem. prof. Skrętowicz pok 22, prof. Filipiak pok 30, prof. Pawlak s. 403, prof. Lis s. 402, dr Piatkowski
s.403 prof. Pekala pok 204AH, prof. Kosiński pok.16, dr H.O-W s.115H, prof. J.Styk pok 105H
Filozofia ćw.1 s. 222H
Filozofia ćw. 1
NIEDZIELA 7.12.2008r.
8.00-9.30
Filozofia ćw.3 s. 201
9.40-11.10
Filozofia ćw. 3
11.20-12.50
Filozofia W. S.401
13.00-14.30
Filozofia W. S.401
14.40-16.10
16.20-17.50
18.00-19.30
Filozofia ćw.4 s. 201
Filozofia ćw. 4
Analiz. danych gr 5 s.115H
Analiz. danych gr 5 s.115H
Analiz. danych gr 1 s.19
Analiz. danych gr 1
Analiz. danych gr 6 s.115H
Analiz. danych gr 6 s.115H
Analiz. danych gr 2
Analiz. danych gr 2
SOBOTA 13.12.2008r.
8.00-9.30
Filozofia ćw.1 s. 201, Filozofia ćw.3 s. 214 dr P. Sikora
9.40-11.10
Filozofia ćw. 1, Filozofia ćw.3 s. 214
11.20-12.50
Filozofia ćw.3 s. 214
Fakultet dr J. Chodak do godz.15.15 s.301H
13.00-14.30
Fakultet dr U .Kusio s.201H
15.00-16.30
16.40-18.10
Filozofia ćw.4 s. 201
Analiz. danych gr 2 s.19
Analiz. danych gr 6 115H
Filozofia ćw. 4
Analiz. danych gr 2
Analiz. danych gr 6
NIEDZIELA 14.12.2008r.
8.00-9.30
Filozofia
11.20-12.50
W. S.Aula
Filozofia W.
Filozofia W.
13.00-14.30
14.40-16.10
16.20-17.50
18.00-19.30
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 8 s.115H
Analiz. danych gr 8 s.115H
9.40-11.10
SOBOTA 10.01.2009r.
8.00-9.30
Filozofia ćw.3 s. 201
9.40-11.10
Filozofia ćw. 3
11.20-12.50
Filozofia ćw. 3
13.00-14.30
15.00-16.30
sem. prof. Skrętowicz pok 22,
16.40-18.10
sem. prof. Skrętowicz pok 22,
18.20-19.50
Analiz. danych gr 3 s.19
Analiz. danych gr 3
Analiz. danych gr 4 s.19
Analiz. danych gr 4
Analiz. danych gr 5 s.115H
Analiz. danych gr 5 s.115H
Analiz. danych gr 5 s.115H
Fakultet dr U .Kusio s.301H
17.15
do
Analiz. danych gr 1 s.19
Analiz. danych gr 1
Analiz. danych gr 1
Fakultet dr M. Gwozda do godz.
17.15 s. 03A
NIEDZIELA 11.01.2009r.
8.00-9.30
Filozofia
9.40-11.10
11.20-12.50
13.00-14.30
14.40-16.10
16.20-17.50
18.00-19.30
W. S.Aula
Filozofia W.
Sem. prof. Filipiak pok 30, prof. Pawlak s. 403, prof. Lis s. 402, prof. Zdybel 103 H, dr Piatkowski s.403
prof. Pekala 204AH , prof. Kosiński pok.16, dr H.O-W s.115H, prof. J.Styk pok 105H
prof. Filipiak pok 30, prof. Pawlak s. 403, prof. Lis s. 402, prof. Zdybel 103 H, dr Piatkowski s.403 prof.
Pekala 204AH , prof. Kosiński pok.16, dr H.O-W s.115H, prof. J.Styk pok 105H
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 3 s.19
Filozofia ćw.2 s. 201H
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 3
Filozofia ćw. 2
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 3
SOBOTA 17.01.2009r.
8.00-9.30
9.40-11.10
Analiz. danych gr 5 s.115H
11.20-12.50
Analiz. danych gr 5 s.115H
13.00-14.30
Fakultet dr U .Kusio s.301H
15.00-16.30
16.40-18.10
18.20-19.50
Analiz. danych gr 1 s.19
Analiz. danych gr 1
NIEDZIELA 18.01.2009r.
8.00-9.30
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 3
s.19
9.40-11.10
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 3
11.20-12.50
Sem. prof. Filipiak pok 30, prof. Pawlak s. 403, prof. Lis s. 402, prof. Zdybel 103 H, dr Piatkowski s.403
prof. Pekala 204AH , prof. Kosiński pok.16, dr H.O-W s.115H, prof. J.Styk pok 105H
13.00-14.30
prof. Filipiak pok 30, prof. Pawlak s. 403, prof. Lis s. 402, prof. Zdybel 103 H, dr Piatkowski s.403 prof.
Pekala 204AH , prof. Kosiński pok.16, dr H.O-W s.115H, prof. J.Styk pok 105H
14.40-16.10
Filozofia W. S.Aula
16.20-17.50
18.00-19.30
Filozofia W.
Filozofia W.
SOBOTA 31.01.2009r.
8.00-9.30
sem. prof. Skrętowicz
pok 22,
9.40-11.10
sem. prof. Skrętowicz Filozofia ćw.4 s. 301
pok 22,
11.20-12.50
Filozofia ćw. 4
13.00-14.30
Fakultet dr M. Gwozda do godz. 17.15 s. 03A
15.00-16.30
Analiz. danych gr 6 s.115H
Analiz. danych gr 2
Analiz. danych gr 6 s.115H
Analiz. danych gr 2
Analiz. danych gr 6 s.115H Analiz. danych gr 2
Fakultet dr J. Chodak do godz. 17.15 s.301H
16.40-18.10
18.20-19.50
NIEDZIELA 01.02.2009r.
8.00-9.30
Filozofia
9.40-11.10
W. S.Aula
Filozofia W.
11.20-12.50
13.00-14.30
14.40-16.10
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 7 s.115H
Analiz. danych gr 8 s.115H
16.20-17.50
18.00-19.30
Analiz. danych gr 8 s.115H
Analiz. danych gr 8 s.115H
Analiz. danych gr 3 s.19
Analiz. danych gr 3
Analiz. danych gr 4
s.19
Analiz. danych gr 4
Analiz. danych gr 4
Filozofia ćw.2 s. 201H
Filozofia ćw. 2
Filozofia ćw.1 s. 201
Filozofia ćw. 1
II rok Studiów Uzupełniających Magisterskich zaocznych
Semestr zimowy




Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych - 30 godz. laboratoriów 4 grupy dr H. Ogryzko – Wiewiórowski, 4 grupy dr T. Paklepa (zaliczenie z oceną)
zajęcia komputerowe po 12 osób
Filozofia – 40 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń - dr hab. A. Ostrowski (egzamin)
będą 4 grupy ćw.
Seminarium magisterskie – 20 godzin (zaliczenie)
Przedmioty fakultatywne – ( zaliczenie z oceną) :
1. Socjologia młodzieży – 20 godz. wykładów dr M. Gwozda
2. Kultura masowa – 20 godz. wykładów dr U. Kusio
3. Białoruś między Wschodem a Zachodem – 20 godz. wykładów
dr J. Waszkiewicz ( gość z Białorusi przyjedzie specjalnie na zajęcia dla
Państwa zachęcamy do udziału w zajęciach. Cały wykład będzie zrealizowany
jednego dnia. Proszę zabrać ze sobą indeksy.)
Do dnia 26. 10. 2008 należy zapisać się na minimum 20 godzin przedmiotów fakultatywnych.
(listy na zapisy na portierni Instytutu Socjologii).
Warunkiem uruchomienia fakultetu jest zapisanych na niego
minimum 20 osób.
Semestr letni:



Globalne procesy społeczne – 40 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń (egzamin)
Zróżnicowanie społeczne: Socjologia ruchów społecznych – 20 godz. wykładów i
10 godz. ćwiczeń dr J. Chodak ( zaliczenie z oceną)
Seminarium magisterskie – 40 godzin (zaliczenie)
Download