Pole koła. Długość okręgu. Pole i długość wycinka

advertisement
Pole koła. Długość okręgu. Pole i długość wycinka
Zadanie 1
Oblicz długość okręgu o promieniu:
a) r = 5
b) r = 7
1
1
e) r = 2
f) r = 2π
c) r = π
g) r = 21 π
d) r =
h) r =
Zadanie 2
Oblicz pole koła o promieniu:
a) r = 3
b) r = 1
e) r = π1
f) r = √1π
c) r = 21
√
g) r = 3
d) r = π
−1
h) r = π3
Zadanie 3
Oblicz obwód koła, którego pole powierzchni wynosi:
a) P = π
b) P = 2π
c) P =
Zadanie 4
Oblicz pole koła, którego obwód wynosi:
a) O = π
b) O = 4π
1
π
1
π
1
π2
d) P = 4π
c) O = 6
d) O =
1
π
Zadanie 5
Dane jest koło o promieniu r = 2. Oblicz długość łuku, dla zadanego kąta między promieniami:
a) α = 30◦
b) α = 60◦
c) α = 90◦
d) α = 180◦
Zadanie 6
Oblicz pole powierzchni wycinka koła o promieniu r = 1 i kącie między promieniami:
a) α = 30◦
b) α = 60◦
c) α = 120◦
d) α = 270◦
Zadanie 7
Wyznacz pole powierzchni pierścienia wyznaczonego przez okręgi o promieniach r = 5cm
i R = 10cm
R
r
α
A
D
B
C
Dla jakiego kąta α pole figury ABCD wynosi 5π?
Download