mięśnie brzucha mięsień prosty brzucha

advertisement
MIĘŚNIE GRZBIETU
MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ
MIĘŚNIE BRZUCHA
MIĘŚNIE SZYI
MIĘŚNIE GŁOWY
MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ:
-mięśnie obręczy kończyny górnej
-mięśnie ramienia
-mięśnie przedramienia
-mięśnie ręki
MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ:
-mięśnie obręczy kończyny dolnej
-mięśnie uda
-mięśnie podudzia (goleni)
-mięśnie stopy
MIĘŚNIE GRZBIETU
1. POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE GRZBIETU:
m. czworoboczny (m. kapturowy), m. najszerszy grzbietu, m. równoległoboczny, m. dźwigacz
łopatki
mm. zębate tylne
2. GŁĘBOKIE MIĘŚNIE GRZBIETU:
A) DŁUGIE MIĘŚNIE GRZBIETU
Pasmo boczne: m. płatowaty głowy i m. płatowaty szyi, prostownik grzbietu (m. krzyżowogrzbietowy w którym wyróżniamy m. biodrowo-żebrowy i m. najdłuższy)
Pasmo przyśrodkowe: m. kolcowy, m. półkolcowy, m. wielodzielny
B) KRÓTKIE MIĘŚNIE GRZBIETU
C) MIĘŚNIE PODPOTYLICZNE
MIĘSIEŃ CZWOROBOCZNY
(MIĘSIEŃ KAPTUROWY)
PRZYCZEPY: kość potyliczna i
wyrostki kolczyste ostatniego
kręgu szyjnego i 12 kręgów
piersiowych oraz wyrostek
barkowy łopatki i grzebień łopatki
CZYNNOŚĆ: dźwiga (ok.10 cm)
i opuszcza staw ramienny
MIĘSIEŃ
RÓWNOLEGŁOBOCZNY (5, 6)
PRZYCZEPY: wyrostki
kolczyste ostatnich kręgów
szyjnych, 4 górnych
piersiowych, brzeg
przyśrodkowy łopatki
CZYNNOŚĆ: pociąga
łopatkę w kierunku
przyśrodkowym i do
góry
MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU
PRZYCZEPY: wyrostki kolczyste 6 dolnych
kręgów piersiowych, 5 lędźwiowych, grzebień
krzyżowy pośrodkowy oraz od 9-12 żebra
CZYNNOŚĆ: opuszcza
podniesione ramie, przywodzi
ramie do tyłu
MIĘŚNIE ZĘBATE TYLNE
górny (przyczep do 2-5 żebra, dźwiga żebra – mięsień wdechowy),
dolny (przyczep do 9-12 żebra – mięsień wydechowy)
MIĘSIEŃ PŁATOWATY GŁOWY
MIĘSIEŃ PŁATOWATY SZYI
zgina szyję do tyłu
zgina głowę do tyłu, obraca
twarz w ta samą stronę
MIĘSIEŃ WIELODZIELNY
(prostuje kręgosłup-działanie
obustronne, zgina kręgosłupdziałanie jednostronne)
MIĘSIEŃ PROSTOWNIK GRZBIETU
(M. KRZYŻOWO-GRZBIETOWY)
C) MIĘŚNIE PODPOTYLICZNE
M. PROSTY TYLNY MNIEJSZY
M. PROSTY TYLNY WIĘKSZY
M. SKOŚNY GÓRNY GŁOWY
M. SKOŚNY DOLNY GŁOWY
MIĘŚNIE BRZUCHA
MIĘSIEŃ PROSTY BRZUCHA
PRZYCZEPY: mostek, żebra, kość łonowa
CZYNNOŚĆ: zgina tułów do przodu, opuszcza żebra
m. skośny zewnętrzny
m. skośny wewnętrzny
m. poprzeczny brzucha
MIĘSIEŃ SKOŚNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY - ruchy kręgosłupa i klatki
piersiowej, czynne mięśnie wydechowe ze względu na pociąganie klatki
piersiowej do dołu
MIĘSIEŃ POPRZECZNY BRZUCHA
CZYNNOŚĆ: zbliża żebra do płaszczyzny
pośrodkowej (zwężenie klatki piersiowejwydech), uciska ściany brzucha (główny mięsień
wytwarzający tłocznie brzucha
MIĘSIEŃ CZWOROBOCZNY LĘDŹWI
CZYNNOŚĆ: kurcząc się jednostronnie zgina tułów do
boku. Oba mięśnie w napięciu spoczynkowym ustalają
część lędźwiową kręgosłupa; w razie porażenia mięśnia
wytwarza się skrzywienie boczne kręgosłupa w odcinku
lędźwiowym. Skurcz obustronny obniża dwunaste żebra.
MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ
1. POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ:
m. piersiowy większy (1), m. piersiowy mniejszy, m. podobojczykowy (5), m. zębaty
przedni
2. GŁĘBOKIE (WŁAŚCIWE) MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ:
-mm. międzyżebrowe zewnętrzne
(unoszenie żeber), mięśnie wdechowe
-mm. międzyżebrowe wewnętrzne
(opuszczanie żeber), mięśnie wydechowe
3. PRZEPONA
stanowi mięśniowe odgraniczenie klatki
piersiowej od jamy brzusznej zwiększając
objętość jednej jamy kosztem drugiej
ważny mięsień wdechowy – oddychanie
brzuszne
MIĘSIEŃ PIERSIOWY WIĘKSZY
najsilniejszy mięsień opuszczający i przywodzący ramię
PRZYCZEPY: część obojczykowa, mostkowożebrowa, brzuszna, mięsień kończy się ścięgnem
na kości ramiennej
CZĘŚĆ GÓRNA
CZĘŚĆ DOLNA
MIĘSIEŃ PIERSIOWY MNIEJSZY
PRZYCZEPY: żebra od 3-5, wyrostek kruczy łopatki
CZYNNOŚĆ: obniża obręcz kończyny górnej,
przesuwa ją do przodu
MIĘSIEŃ ZĘBATY PRZEDNI
PRZYCZEPY: 9 górnych żeber, brzeg
przyśrodkowy łopatki
CZYNNOŚĆ: podciąga staw ramienny do
przodu i do dołu
MIĘŚNIE SZYI
1. POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE SZYI:
m. szeroki szyi, m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy
2. ŚRODKOWE MIĘŚNIE SZYI:
mięśnie podgnykowe, mięśnie nadgnykowe
3. GŁĘBOKIE MIĘŚNIE SZYI:
mm. pochyłe, mm. przedkręgowe
MIĘSIEŃ SZEROKI SZYI
PRZYCZEPY: okolica
podobojczykowa, żuchwa
CZYNNOŚĆ: unosi skórę szyi
zmniejszając ucisk na żyłę szyjną
(usprawnia krążenie)
MIĘSIEŃ MOSTKOWOOBOJCZYKOWO-SUTKOWY
PZYCZEPY: mostek, obojczyk,
kość skroniowa
CZYNNOŚĆ: zgina głowę na
bok, obraca w przeciwną stronę
MIĘSNIE NADGNYKOWE
(m. dwubrzuścowy, rylcowo-gnykowy,
żuchwowo-gnykowy, bródkowo-gnykowy)
CZYNNOŚĆ: opuszczanie żuchwy,
podnoszenie k. gnykowej przy połykaniu,
tworzenie dna jamy ustnej
MIĘŚNIE PODGNYKOWE
(m. mostkowo-gnykowy, łopatkowo-gnykowy,
tarczowo-gnykowy, mostkowo-tarczowy)
CZYNNOŚĆ: ułatwiają pracę m. języka,
podnoszenie krtani przy połykaniu,
opuszczanie żuchwy
MIĘŚNIE POCHYŁE
PRZYCZEPY: wyrostki
poprzeczne kręgów szyjnych,
dwa górne żebra
CZYNNOŚĆ: dźwigają żebra
do góry (mięsnie wdechowe),
zgięcie kręgosłupa szyjnego
na bok przy działaniu
jednostronnym, zgięcie do
przodu przy działaniu
obustronnym
MIĘŚNIE PRZEDKRĘGOWE
m. długi głowy, m. długi szyi, m. prosty
przedni głowy
PRZYCZEPY: przyczepy tej grupy
znajdują się na kręgosłupie
CZYNNOŚĆ: zginanie głowy do przodu
i na boki
MIĘŚNIE GŁOWY
MIĘŚNIE WYRAZOWE GŁOWY
m. naczaszny (m. potyliczno-czołowy i m.
skroniowo-ciemieniowy), m. okrężny oka,
m. obniżacz wargi dolnej, m. jarzmowy
większy, m. dźwigacz wargi górnej, m.
policzkowy m. okrężny ust, mm. małżowiny
usznej
MIĘŚNIE ŻUCIA
poruszają żuchwę: obniżanie, unoszenie,
wysuwanie, cofanie, boczne ruchy żuchwy
m. skroniowy, m. żwacz, m. skrzydłowy
boczny
MIĘSIEŃ JARZMOWY
WIĘKSZY
najsilniejszy mięsień
wyrazowy (właściwy
mięsień śmiechu)
MIĘŚNIE OBRĘCZY KOŃCZYNY GÓRNEJ
łączą obręcz kończyny górnej z kością ramienną
m.naramienny, m. nadgrzebieniowy, m. podgrzebieniowy, m. obły mniejszy,
m. obły większy, m. podłopatkowy
MIĘSIEŃ NARAMIENNY
PRZYCZEPY: wyrostek barkowy łopatki, koniec barkowy obojczyka, kość ramienna
CZYNNOŚĆ: podnosi ramię w stawie ramiennym, obraca je do wewnątrz
MIĘSIEŃ NADGRZEBIENIOWY (2)
MIĘSIEŃ PODGRZEBIENIOWY (3)
obraca ramię na zewnątrz
MIĘSIEŃ OBŁY MNIEJSZY (4)
MIĘŚNIE RAMIENIA
GRUPA PRZEDNIA – ZGINACZE
m. kruczo-ramienny, m. dwugłowy ramienia, m. ramienny
GRUPA TYLNA – PROSTOWNIKI
m. trójgłowy ramienia
1 - m. dwugłowy ramienia (biceps)
przyczepy: wyrostek kruczy łopatki, guzek
nadpanewkowy łopatki, kość ramienna
czynność: oprócz zginania obraca
przedramię i rękę
2 – m. ramienny
3 – m. kruczoramienny
przyczepy: wyrostek kruczy łopatki, kość
ramienna
4 – m. trójgłowy ramienia (triceps)
5 – m. łokciowy
MIĘŚNIE PRZEDRAMIENIA
1. GRUPA PRZEDNIA (DŁONIOWA) - ZGINACZE
2. GRUPA TYLNA (GRZBIETOWA) - PROSTOWNIKI
3. GRUPA BOCZNA (PROMIENIOWA)
GRUPA PRZEDNIA
(1) m. nawrotny-obły, (3) – m. zginacz
promieniowy nadgarstka, (2) – m. dłoniowy
długi, m. zginacz łokciowy nadgarstka
(4) – m. zginacz powierzchowny palców
(6) – m. zginacz długi kciuka (7) – m. zginacz
głęboki palców
(8) – m. nawrotny czworoboczny
CZYNNOŚĆ: zginanie ręki i palców, słabe
zginanie w stawie łokciowym
GRUPA TYLNA
m. prostownik palców (prostowanie palców w stawach
śródręczno-paliczkowych)
m. prostownik palca małego
m. prostownik łokciowy nadgarstka
MIĘŚNIE RĘKI
MIĘŚNIE RĘKI POŁOŻONE SĄ NA STRONIE DŁONIOWEJ ŚRÓDRĘCZA I MIĘDZY
KOŚĆMI ŚRÓDRĘCZA, STRONA GRZBIETOWA JEST POZBAWIONA MIĘŚNI
GRUPA I – MIĘŚNIE KŁĘBU KCIUKA (PALCA I)
m. odwodziciel krótki kciuka, zginacz krótki kciuka, przeciwstawiacz kciuka,
przywodziciel
GRUPA II – MIĘŚNIE KŁĘBU PALCA MAŁEGO (PALCA V)
KŁĘBIK
m. odwodziciel palca małego, zginacz krótki palca małego, przeciwstawiacz palca
małego
GRUPA III – MIĘŚNIE GLISTOWATE
zginanie palców II-V w stawach śródręczno-paliczkowych, prostowanie w stawach
międzypaliczkowych
MIĘŚNIE MIĘDZYKOSTNE
po stronie grzbietowej dłoni działają jako odwodziciele w stawach śródręczno –
paliczkowych, po stronie dłoniowej jako przywodziciele, działanie wspólne to zginanie
palców w stawach śródręczno - paliczkowych
MIĘŚNIE OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ
WSZYSTKIE MIĘŚNIE TEJ GRUPY ZACZYNAJĄ SIĘ NA KOŚCI MIEDNICZNEJ I
KOŚCI KRZYZOWEJ
MIĘSIEŃ BIODROWOLĘDŹWIOWY
MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY WIĘKSZY
MIĘSIEŃ BIODROWY
CZYNNOŚĆ: silny zginacz
stawu biodrowego (unosi udo
do przedniej powierzchni
brzucha tzw. mięsień
szybkobiegaczy
zgina kręgosłup lędźwiowy do
boku
MIĘSIEN POŚLADKOWY WIELKI
CZYNNOŚĆ: utrzymanie pionowej
postawy ciała, najsilniejszy prostownik
stawu biodrowego
(1) – m. pośladkowy wielki
(2) – m. pośladkowy średni
(3) – m. pośladkowy mały
(4) – m. gruszkowaty
(5) – m. bliźniaczy górny
(6) – m. zasłaniacz wewnętrzny
(7) – m. bliźniaczy dolny
MIĘSIEŃ POŚLADKOWY ŚREDNI
I MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY
CZYNNOŚĆ: zginanie i prostowanie
uda, odwodzą (rozkrok), obracają
do wewnątrz i na zewnątrz
MIĘŚNIE UDA
GRUPA PRZEDNIA: zginacze stawu
biodrowego
m. krawiecki (6) jedyny zgina
zarówno staw biodrowy i kolanowy
m. czworogłowy uda (1-3), jedyny
prostownik stawu kolanowego
GRUPA PRZYŚRODKOWA:
(7) – m. grzebieniowy
(8) – m. przywodziciel długi
(9) – m. smukły
GRUPA TYLNA: prostowniki stawu
biodrowego
(10) – m. dwugłowy, zginacz stawu
kolanowego
(11) – m. półścięgnisty
(4) – m. biodrowo-lędźwiowy
MIĘŚNIE GOLENI
GRUPA PRZEDNIA:
zginanie stopy w kierunku
grzbietowym
(1) - m. piszczelowy przedni,
najsilniejszy prostownik stawu
kolanowego,
(2) – m. prostownik długi palców
(3) – m. strzałkowy trzeci
(4) – m. prostownik długi palucha
GRUPA TYLNA:
zginanie stopy w kierunku
podeszwowym
(6) – m. brzuchaty łydki, (7) – m.
płaszczkowaty (m. trójgłowy)
GRUPA BOCZNA:
mm. strzałkowe nawracające stopę
MIĘŚNIE STOPY
CZĘŚĆ GRZBIETOWA: m. prostownik krótki palców, m. prostownik krótki
palucha
CZĘŚĆ PODESZWOWA: mm. palucha (odwodziciel, zginacz, przywodziciel),
mm. palca małego (odwodziciel, zginacz, przeciwstawiacz)
mm. środkowe (zginacz krótki palców, mm. glistowate, mm. międzykostne)
Download