Wyrażam zgodę na udział mojego syna

advertisement
Wyrażam zgodę na udział mojego syna
…………………………………………………………………
w rozgrywkach Puchar Lata na Orlikach 2014, przetwarzanie danych
osobowych oraz nieodpłatne wykorzystywanie materiałów
zdjęciowych realizowanych podczas turnieju dla potrzeb OSiR
w Turku.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na udział mojego syna
…………………………………………………………………
w rozgrywkach Puchar Lata na Orlikach 2014, przetwarzanie danych
osobowych oraz nieodpłatne wykorzystywanie materiałów
zdjęciowych realizowanych podczas turnieju dla potrzeb OSiR
w Turku.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na udział mojego syna
…………………………………………………………………
w rozgrywkach Puchar Lata na Orlikach 2014, przetwarzanie danych
osobowych oraz nieodpłatne wykorzystywanie materiałów
zdjęciowych realizowanych podczas turnieju dla potrzeb OSiR
w Turku.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Download