presentation8 - ZPO Podobin

advertisement
So i Neither
Aby zgodzić się ze zdaniem twierdzącym , używamy konstrukcji
so + odpowiedni czasownik posiłkowy + podmiot.
Aby nie zgodzić się ze zdaniem twierdzącym, używamy konstrukcji
Podmiot + forma przecząca czasownika posiłkowego.
Aby zgodzić się z przeczeniem, używamy konstrukcji
Neither + odpowiedni czasownik posiłkowy + podmiot.
Aby nie zgodzić się z przeczeniem, używamy konstrukcji
Podmiot + forma twierdzącej czasownika posiłkowego.
Present simple
like
Abi
Tom
Abi likes playing volleyball, and so does Tom.
Abi likes playing volleyball, Tom doesn’t.
Present perfect
work
Bill
Sue
Bill has worked in a supermarket, and so has Sue.
Bill has worked in a supermarket, Sue hasn’t.
Past simple
love
Kate
Mike
Kate loved shopping, and so did Mike.
Kate loved shopping, Mike didn’t.
can
play
cat
beaver
Cat can’t play the guitar, neither can beaver.
Can can’t play the guitar , beaver can.
Present simple
like
Bob
Ted
Bob doesn’t like music, neither does Ted.
Bob doesn’t like music, Ted does.
will
party
Nelly
Michelle
Nelly won’t be at the party, neither will Michelle.
Nelly won’t be at the party, Michelle will.
OPRACOWAŁY:
Aneta Adamczyk
Justyna Adamczyk
:)
Download