matematyka - Marzena Kamińska

advertisement
Praca kontrolna z matematyki
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych sem VI
rok szkolny 2016/2017
Prowadzący: Marzena Kamińska
Zadania zamknięte.(Wykonaj obliczenia, a następnie wskaż prawidłową odpowiedź)
Zadanie 1(1p)
Zdarzenia A i B zawarte są w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych oraz P(A)=
2
,
5
4
1
i P(AB)= . Wtedy P(AB) jest równe:
5
5
6
1
2
a)
b)
c) 1
d)
5
5
5
Zadanie 2(1p)
Na ile sposobów trzy koleżanki mogą zająć miejsca w rzędzie gdzie znajduje się 15 miejsc?
a) 27
b) 2730
c) 3375
d) 6
P(B)=
Zadanie 3(1p)
Rzucamy 3 razy monetą. Prawdopodobieństwo, że reszka wypadła dokładnie 2 razy jest
równe:
1
2
3
7
a)
b)
c)
d)
8
8
8
8
Zadania otwarte
Zadanie 4(2p)
Z liczb 1,4,5,6,7 losujemy jedną liczbę. Jeżeli będzie to liczba pierwsza losuję kartę z talii 24
kart, w pozostałych przypadkach rzucamy monetą. Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych,
podaj jego moc.
Zadanie 5(3p)
W urnie jest 15 kul: 6 czarnych, 5 zielonych, 4 białe. Losujemy dwie kule bez zwracania.
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie jednej kuli zielonej.
Zadanie 6(3p)
W pudełku znajduje się 28 lamp radiowych, z których 10 jest wadliwych. Losujemy z tego
pudełka 5 lamp. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród nich co najmniej jedna jest dobra.
Zadanie 7(5p)
Rzucamy dwa razy kostką do gry. Dla następujących zdarzeń:
A- Suma oczek będzie większa od 7
B- iloczyn liczb wyrzuconych oczek będzie parzysty
oblicz prawdopodobieństwa: P(A), P(B), P(A∩B), P(A’).
Download