Maryja Ci pomoże pokochać drogi Boże

advertisement
RORATY 2014
Maryja Ci pomoże
pokochać drogi
Boże
RORATY 2014
Maryja Ci pomoże
pokochać drogi
Boże
(dzień tygodnia)
2014-12-NN
(dzień tygodnia)
2014-12-NN
.............................................................................................................
Imię i nazwisko (+ wiek)
.............................................................................................................
Imię i nazwisko (+ wiek)
1. Co brat Antoni zbudował w kaplicy klasztornej?
1. Co brat Antoni zbudował w kaplicy klasztornej?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
2. Komu była poświęcona grota, którą wybudował brat Antoni?
2. Komu była poświęcona grota, którą wybudował brat Antoni?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
3. Kiedy odprawiano Mszę św. przy grocie Matki Bożej?
3. Kiedy odprawiano Mszę św. przy grocie Matki Bożej?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
ZADANIE DOMOWE
Modlitwa: Dzisiaj odmówię z wszystkimi domownikami 1 dziesiątkę
różańca w intencji rodziców.
ZADANIE DOMOWE
Modlitwa: Dzisiaj odmówię z wszystkimi domownikami 1 dziesiątkę
różańca w intencji rodziców.
„Dar serca” – mój dobry uczynek: Jutro przyniosę serce z dobrym
uczynkiem dla moich rodziców.
„Dar serca” – mój dobry uczynek: Jutro przyniosę serce z dobrym
uczynkiem dla moich rodziców.
Download