Astronomia Układu Słonecznego

advertisement
Astronomia Układu Słonecznego - zagadnienia
1. Słońce - budowa wewn˛etrzna i zjawiska powierzchniowe, cykl zmienności.
˛
karzeł.
2. Definicje: planeta, planetoida, planeta karłowata, brazowy
3. Budowa Układu Słonecznego - charakterystyka szczególnych grup obiektów (grupa
Hildy, Apollo, Amora, Centaury, Damokloidy).
4. Planetarne pola magnetyczne - budowa, zjawiska, pochodzenie.
5. Budowa wn˛etrz planetarnych i metody badania wn˛etrz.
6. Struktury wulkaniczne.
7. Struktury tektoniczne.
8. Klasyfikacja kraterów.
9. Skład atmosfer planetarnych, zjawiska atmosferyczne, cyklony i antycyklony,
ksi˛eżyce posiadajace
˛ własna˛ atmosfer˛e.
10. Charakterystyczne twory powierzchniowe (nazewnictwo) i zjawiska zachodzace
˛
na powierzchni planet i lepiej poznanych ksi˛eżyców.
˛ powierzchnie planet grupy ziemskiej.
11. Procesy kształtujace
12. Planety karłowate - cechy charakterystyczne, lokalizacja.
13. Metody znajdowania planet przy innych gwiazdach i główne cechy pozasłonecznych układów planetarnych.
14. Główne składniki atmosfer planet
15. Rodzaje aktywności na powierzchniach ksi˛eżyców planet, nazwy głównych lub
charakterystycznych ksi˛eżyców planet
1
Download