Fragment wiersza Hezjoda poświęconego Nyks, greckiej

advertisement
Fragment wiersza Hezjoda poświęconego Nyks, greckiej
personifikacji nocy:
Oto ponurej Nocy okropne mieszkanie.
Pierwszy z nich, syn Japeta. Głową i ramiony
Dźwiga on gmach niebieski — czujny, niestrudzony.
Noc i Dzień, różną drogą chodząc, tu, przy zmianie,
W progu miedzianym szepcą sobie powitanie:
Noc we drzwi, a Dzień za drzwi; razem ani chwili.
(Teogonia, przeł. K. Kaszewski.
Druk Wacława Maślankiewicza, Warszawa 1905)
Download