Fragment wiersza Hezjoda poświęconego Nyks, greckiej

advertisement
Fragment wiersza Hezjoda poświęconego Nyks, greckiej
personifikacji nocy:
Oto ponurej Nocy okropne mieszkanie.
Pierwszy z nich, syn Japeta. Głową i ramiony
Dźwiga on gmach niebieski — czujny, niestrudzony.
Noc i Dzień, różną drogą chodząc, tu, przy zmianie,
W progu miedzianym szepcą sobie powitanie:
Noc we drzwi, a Dzień za drzwi; razem ani chwili.
(Teogonia, przeł. K. Kaszewski.
Druk Wacława Maślankiewicza, Warszawa 1905)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards