Etyka zawodowa

advertisement
Etyka zawodowa
Literatura:
1. Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, opracował Zdzisław Kalita, Wrocław 2001.
2. Ija Lazari-Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, red. PJ. Smoczyński, Wrocław 1992.
3. Kodeksy etyczne wybranych grup zawodowych: nauczyciela, pracownika socjalnego [tekst
dostępny w formie elektronicznej, http://ptps.ops.pl/kodeks_etyczny.htm ,
ftp://ftp.wsap.edu.pl/Biblioteka_@ntykorupcyjna/KODEKS%20ETYCZNY%20NAUCZYCI
ELA.pdf ]
4. Przewodnik po etyce, [red.] Peter Singer, Warszawa 2000.
Zagadnienia:
A) Etyka ogólna: etyka a moralność; podziały i klasyfikacje dyscyplin oraz doktryn
etycznych.
B) Etyka zawodowa: specyfika i problematyka; wybrane etyki zawodowe.
C) Wybrane problemy współczesnej etyki [opcjonalnie]
Agnieszka Porębska
Download