PIOTREK LAUREATEM OLIMPIADY WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE!

advertisement
PIOTREK LAUREATEM OLIMPIADY WIEDZY O
SPOŁECZEŃSTWIE!
W dn. 22 kwietnia 2017r. uczeń kl. IId Piotr Dąbrowicz uczestniczył w etapie centralnym
Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie i uzyskał tytuł laureata...
Celem głównym Olimpiady jest nie tylko pogłębianie wiedzy, ale także promocja takich wartości jak
demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny, poszerzanie zainteresowania
szeroko rozumianymi kwestiami polityki, państwa, społeczeństwa, prawa i stosunków
międzynarodowych, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i
umiejętności z zakresu Olimpiady. Opiekunem merytorycznym jest p. E. Konwerska. Gratulujemy!
1
Download