Harmonogram ćwiczeń z Fizjologii DLA 2 ROKU FIZJOTERAPII 1

advertisement
Harmonogram ćwiczeń z Fizjologii DLA 2 ROKU FIZJOTERAPII
1. Właściwości mięśnia sercowego: 20.02.2017, 22.05.2017
2. Fazy cyklu serca, tony serca, EKG: 20.02.2017, 24.05.2017
3. Regulacja ciśnienia tętniczego: 27.02.2017, 29.05.2017
4. Specyficzne cechy krążenia w różnych obszarach, krew- skład, funkcje:
27.02.2017, 31.05.2017
5. Układ oddechowy, badanie spirometryczne: 06.03.2017, 05.06.2017
6. Próba wysiłkowa, określenie wydolności organizmu na podstawie próby
Harwardzkiej, Marinetta, testu Ruffiera. Zaliczenie części praktycznej ćwiczeń:
13.03. 2017, 07.06.2017
7. Zaliczenie części teoretycznej. Kolokwium: 20.03.2017, 12.06.2017
Download