Polityka monetarna

advertisement
Polityka monetarna
Konspekt wykładu 8
WNE UW
Jerzy Wilkin
Pieniądz i jego funkcje
•
•
•
•
•
•
•
Geneza pieniądza
Ewolucja form pieniądza
Funkcje pieniądza
Nominalna i realna wartość pieniądza
Pieniądz w ujęciu makroekonomicznym
Agregaty pieniężne (M0, M1, M2 i M3)
Równanie Fishera
Polityka pieniężna
• Rola banku centralnego i Rady Polityki
Pieniężnej
• Znaczenie niezależności banku
centralnego
• Instrumenty polityki monetarnej
(pieniężnej)
• Polityka monetarna a inne rodzaje polityki
gospodarczej
Zjawisko inflacji
• Rodzaje inflacji i ich przyczyny
• Wskaźniki inflacji
• Przyczyny inflacji w okresie transformacji
postsocjalistycznej i sposoby jej
ograniczania
• Inflacja a bezrobocie – klasyczna krzywa
Phillipsa
Pytania do wykładu 8
• Wyjaśnij dlaczego pieniądz można uznać za
jeden z największych wynalazków ludzkości.
Opisz główne funkcje jakie spełnia pieniądz;
• Na czym polega makroekonomiczna rola
pieniądza?
• Uzasadnij znaczenie niezależności banku
centralnego i sposoby umocnienia tej
niezależności
• Jakie instrumenty polityki antyinflacyjnej może
wykorzystać bank centralny?
• Jakie zależności makroekonomiczne ilustruje
tzw. krzywa Phillipsa?
Literatura
• Podręcznik (Bednarski, Wilkin): rozdz. 15
Download