Slajd 1

advertisement
Mrówki „sprzątają”
ziemię z martwych
organizmów lub ich
szczątków
Dzięcioły
zjadają
pasożyty
drzew
Ptaki rozsiewają
nasiona roślin
na dalekie
odległości
Większe drapieżniki,
przenoszą nasiona,
które są na ich
futrze
Dziki ryją
(spulchniają)
ściółkę leśną i
glebę
Sarny
zjadają
trujące grzyby
Ludzie też są
przyjaciółmi
lasu
Download