Slajd 1

advertisement
Mrówki „sprzątają”
ziemię z martwych
organizmów lub ich
szczątków
Dzięcioły
zjadają
pasożyty
drzew
Ptaki rozsiewają
nasiona roślin
na dalekie
odległości
Większe drapieżniki,
przenoszą nasiona,
które są na ich
futrze
Dziki ryją
(spulchniają)
ściółkę leśną i
glebę
Sarny
zjadają
trujące grzyby
Ludzie też są
przyjaciółmi
lasu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards