Początki islamu

advertisement
Arabowie.
Historia i kultura islamu.
Opracowanie:
mgr M. Tomczyk
Fotografie: M. Tomczyk
oraz IR UJ
SURA I
OTWIERAJĄCA
W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!
Chwała Bogu, Panu światów,
Miłosiernemu, Litościwemu,
Królowi Dnia Sądu.
Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
Prowadź nas drogą prostą,
drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami;
nie zaś tych, na których jesteś zagniewany,
i nie tych, którzy błądzą.
Meczet („miejsce kultu”) w Kruszynianach (Polska)
Meczet w Bohonikach (Polska)
Koran (dosł. „czytanie”) – święta księga islamu.
Meczet w Kruszynianach
Koran w meczecie w Bohonikach.
Arabeski widoczne na podstawce pod Koran.
Sala modlitw dla mężczyzn.
Widoczne: kazalnica (minbar) i wnęka w ścianie (mihrab)
wskazująca kierunek na Mekkę, wyznacza również kierunek modlitwy
muzułmanina.
Widok na Koran, mihrab i i minbar.
W tle symbol islamu- gwiazda i półksiężyc
na zielonym tle.
Wersety Koranu widoczne w sali modlitw.
Miejsca modlitw: u góry, na antresoli dla chłopców, natomiast za
małymi okienkami dla kobiet zgodnie z prawem islamu (szaria)
(islam dosł. „poddanie się Bogu”).
Minaret to wieża w meczecie, z której muezzin
wzywa wiernych do modlitwy.
Mizar to cmentarz muzułmański.
Najstarszy cmentarz wyznawców islamu
znajduje się w Kruszynianach na Podlasiu.
Mizar w Bohonikach na Podlasiu.
Przykładowe fragmenty Koranu
SURA II
To jest Księga
-nie ma co do tego żadnej wątpliwościdroga prosta dla bogobojnych (…)
Jakże możecie nie wierzyć w Boga?
Byliście umarłymi, a On dał wam życie;
(…)
On jest Tym, który stworzył dla was
wszystko to, co jest na ziemi.
(…)
Zaprawdę, ci, którzy wierzą
i czynią dobre dzieła;
ci, którzy odprawiają modlitwę
i dają jałmużnę
-będą mieli nagrodę u swego Pana.
(…)
Podstawy wiary - pięć filarów islamu
Wyznanie wiary
(szahada - dosł. „świadectwo”)
Nie ma Boga, prócz Allaha,
a Mahomet jest jego Prorokiem.
Aby stać się muzułmaninem (dosł. „wyznawcą
islamu”), należy co najmniej raz w życiu
wygłosić świadomie tę formułkę.
Modlitwa (salat)
Muzułmanin modli się pięć razy dziennie:
o świcie, ale przed całkowitym wschodem Słońca,
w południe, po południu, o zmierzchu
i po zapadnięciu zmroku.
Jedna modlitwa trwa 15 minut.
W ciągu doby - półtorej godziny
Modlitwę można odprawiać wszędzie, w domu,
w meczecie. Miejsce modlitwy powinno być czyste –
dywanik lub mata. Podczas modlitwy muzułmanin powinien
być czysty – umyć twarz, ręce i nogi oraz mieć zakrytą
głowę z ramionami.
Jałmużna (zakat)
to obowiązek świadczenia pomocy biednym.
Jest nadal symbolicznym wyrazem
gotowości muzułmanina do
ponoszenia ofiar w imię religii.
Pieniądze zwykle przeznaczano dla sierot, ubogich oraz na
budowę meczetów i opiekę nad pielgrzymami
udającymi się do Mekki.
Jałmużna ustala więź z Allahem.
(Allah – „Bóg jedyny”)
Post (saum) w miesiącu ramadan.
Polega na powstrzymaniu się od jedzenia, picia, palenia
tytoniu od wschodu do zachodu Słońca.
Należy powstrzymać się od złych uczynków i myśli.
Post traktowany jest jako wyraz pobożności.
Według tradycji (sunny) w miesiącu ramadan zostały
objawione pierwsze sury Koranu.
Pielgrzymka (hadżdż) do Mekki.
Stanowi obowiązek jednorazowy. Każdy muzułmanin
powinien odbyć ją przynajmniej raz w życiu. Po jej odbyciu
muzułmanin otrzymuje honorowy tytuł hadżdżi, czyli
„pielgrzyma”.
Przygotowania do czytania Koranu-środkowy Iran
Ramadan
Download