Filozofia, rok I MU, semestr zimowy 2016/2017

advertisement
Filozofia, rok I MU, semestr zimowy 2016/2017
Zajęcia odbywają się w budynku przy ulicy Ogińskiego 16
Godzina
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
8.15-9.00
Seminarium magisterskie
9.15-10.00
10.00-10.45
Historia filozofii polskiej
XX wieku W
Dr B. Listkowska s. 510
Historia filozofii polskiej
XX wieku Ćw
Dr B. Listkowska s. 510
11.00-11.45
11.45-12.30
Psychologia W
Dr hab. E. Gorzelańczyk
s. 511
12.45-13.30
W
Psychologia Ćw
Dr hab. E. Gorzelańczyk
s. 511
13.30-14.15
Etnologia
14.30-15.15
dr hab. A. Tarczyński
s. 510
15.15-16.00
Wybrane zagadnienia z
ontologii i historii fil. W
Wybrane problemy kultury
współczesnej Ćw
16.15-17.00
Dr hab. J. SytnikCzetwertyński s. 511
dr hab. M. Siwiec
s. 510
17.00-17.45
18.00-18.45
Translatorium
18.45-19.30
Prof. D. Łukasiewicz
s. 511
Piątek
Download