Model ekonomicznej wielkości zamówienia Model

advertisement
Model ekonomicznej wielkości zamówienia
Założenia:
•
Popyt na zapas jest znany i stały
•
Czas dostawy (realizacji
zamówienia) jest znany i stały
•
Uzupełnianie zapasu jest
natychmiastowe
Parametry ilościowe
Parametry czasowe
Q - wielkość
zamówienia
S - zapas
maksymalny
Sśr - zapas średni
R - punkt
zamawiania
Cz - cykl zapasów
T - cykl zamawiania
TD - czas dostawy
•
Występują tylko zmienne koszty
zamawiania i utrzymania zapasu
KRYTERIUM OPTYMALIZACJI
Minimalizacja łącznych rocznych kosztów zmiennych
zamawiania KZ i utrzymania zapasów KU
Model EOQ z uzupełnianiem stopniowym
ZAŁOŻENIA
• Aktualne założenie ekonomicznej wielkości zlecenia
 Uzupełnianie zapasu jest stopniowe
KRYTERIUM OPTYMALIZACJI
Minimalizacja łącznych rocznych kosztów zmiennych
przezbrajania KP i utrzymania zapasów KU
Parametry ilościowe
Parametry czasowe
Qp - wielkość serii/partii
produkcyjnej
S - zapas maksymalny
Sśr - zapas średni
p - tempo produkcji (dostaw)
d - tempo konsumpcji zapasu (popytu)
T1 - okres produkcji
i konsumpcji zapasu
T2 - okres konsumpcji zapasu
Cz - cykl zapasów
Cp - cykl produkcji
1
Model EOQ z zamówieniami zaległymi
ZAŁOŻENIA
• Aktualne założenie ekonomicznej wielkości zamówienia
 Dopuszczalne niedobory zapasu (zamówienia zaległe)
KRYTERIUM OPTYMALIZACJI
Minimalizacja łącznych rocznych kosztów
zmiennych zamawiania KZ, utrzymania KU
i niedoboru zapasu KN
Parametry ilościowe
Parametry czasowe
Qn - wielkość zamówienia
z niedoborami
S - zapas maksymalny
N - niedobór maksymalny
T1 - okres dostępności zapasu
T2 - okres niedoboru zapasu
Cz - cykl zapasów
2
Download