KLASA I wielkość fizyczna wzór symbole jadnostka siła ciężkości

advertisement
KLASA I
WIELKOŚĆ
FIZYCZNA
WZÓR
siła ciężkości (ciężar)
𝐹𝑐 = 𝑚 · 𝑔
gęstość
𝑚
𝜚=
𝑉
ciśnienie
𝐹
𝑝 =
𝑆
ciśnienie
hydrostatyczne
𝑝ℎ = 𝜌 · ℎ · 𝑔
zamiana jednostek
temperatury z K na C
zamiana jednostek
temperatury z C na K
szybkość w ruch
jednostajnym
prostoliniowym
droga w ruch
jednostajnym
prostoliniowym
droga w ruch
jednostajnie
przyspieszonym
prostoliniowym
droga w ruch
jednostajnie
przyspieszonym
prostoliniowym
szybkość w ruch
jednostajnie
przyspieszonym
prostoliniowym
przyspieszenie
(opóźnienie) w ruch
jednostajnie
przyspieszonym
prostoliniowym
średnia wartość
prędkości (średnia
szybkość)
𝑇 = (𝑡 + 273)
𝑡 = (𝑇 − 273)
SYMBOLE
Fc - wartość siły
ciężkości (ciężar)
m- masa
g- przyspieszenie
grawitacyjne
𝜚– gęstość
m - masa
V - objętość
p - ciśnienie
F – wartość siły
nacisku (parcia)
S – pole powierzchni
ph – cisnienie
hydrostatyczne
ρ – gęstość
h – wysokość słupa
cieczy
g- przyspieszenie
grawitacyjne
JADNOSTKA
N (niuton)
𝑚
N=kg𝑠2
𝑘𝑔
𝑚3
Pa (paskal)
𝑁
𝑃𝑎 = 2
𝑚
Pa
K (kelwin)
T – temperatura w K
t - temperatura w C
C (stopień
Celsjusza)
𝑣=
𝑠
𝑡
𝑠 =𝑣·𝑡
𝑠=
𝑠=
𝑣·𝑡
2
𝑎 · 𝑡2
2
𝑚
𝑠
v – wartość
prędkości (szybkość)
m (metr)
s – droga
t – czas
a – przyspieszenie
𝑚
𝑠
𝑣 =𝑎·𝑡
∆𝑣
𝑎=
∆𝑡
𝑣ś𝑟
𝑠𝑐
=
𝑡𝑐
a- przyspieszenie
∆v – zmiana
szybkości
∆t – przedział czasu
𝑚
𝑠2
𝑣ś𝑟 – średnia wartość
prędkości (średnia
szybkość)
𝑚
𝑠
𝑠𝑐 – droga całkowita
𝑡𝑐 − czas całkowity
KLASA 2
WIELKOŚĆ
FIZYCZNA
przyspieszenie ciała
poruszającego się pod
wpływem siły
wypadkowej
WZÓR
𝐹𝑤
𝑎=
𝑚
siła parcia
𝐹 = 𝑝𝑆
siła wyporu
𝐹 = 𝜚𝑉𝑔
droga
(swobodny spadek)
ℎ=
ℎ=
𝑣𝑡
2
𝑔𝑡 2
2
szybkość ciała
swobodnie spadającego
𝑣 = 𝑔𝑡
pęd
𝑝 = 𝑚𝑣
zasada zachowania
pędu
szybkość w ruchu po
okręgu
siła dośrodkowa
praca
∆𝑝1 = ∆𝑝2
𝑚1 𝑝1 = 𝑚2 𝑝2
SYMBOLE
a – przyspieszenie
𝐹𝑤 – wartość siły
m – masa
F – wartość siły
nacisku (parcia)
p - ciśnienie
S – pole powierzchni
F – wartość siły
wyporu
𝜚– gęstość
V - objętość
g – przyspieszenie
grawitacyjne
v – wartość
prędkości (szybkość)
h - wysokość
t - czas
g – przyspieszenie
grawitacyjne
v – wartość
prędkości (szybkość)
t - czas
g – przyspieszenie
grawitacyjne
p – pęd ciała
m- masa
v – wartość
prędkości (szybkość)
JADNOSTKA
𝑚
𝑠2
N (niuton)
𝑚
N=kg 2
𝑠
N (niuton)
𝑚
N=kg 𝑠2
m
𝑚
𝑠
𝑘𝑔
𝑚
𝑠
∆𝑝1 - zmiana pędu
ciała pierwszego
∆𝑝2 - zmiana pędu
ciała drugiego
𝑣=
2𝜋𝑟
𝑇
v – wartość
prędkości (szybkość)
𝑚
𝑠
𝐹=
𝑚𝑣 2
𝑟
m- masa
v – wartość
prędkości (szybkość)
N
𝑊 = 𝐹𝑠
W – praca
moc
𝑊
𝑡
𝑃=
energia potencjalna
𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ
energia potencjalna
spręzystości
𝐸𝑝𝑠 =
energia
kinetyczna
𝐸𝑘 =
sprawność maszyn
ciepło właściwe
𝜂=
𝑘𝑥 2
2
𝑚𝑣 2
2
𝑊𝑢
100%
𝐸𝑑
𝑐=
𝑄
𝑚∆𝑇
ciepło
𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇
okres drgań
𝑇 = 𝑓 lub 𝑇 = 𝑛
częstotliwość
okres drgań
wahadła
matematycznego
1
𝑡
1
𝑓 = 𝑇 lub 𝑓 =
𝑙
𝑇 = 2𝜋√𝑔
𝑛
𝑡
F – wartość siły
s – droga (odległość)
P – moc
W – praca
t – czas
𝐸𝑝 – energia
potencjalna
m – masa
g – przyspieszenie
grawitacyjne
h – wysokość
𝐸𝑝𝑠 – energia
potencjalna
sprężystości
k – współczynnik
sprężystości
x – wydłużenie
𝐸𝑘 – energia
kinetyczna
m – masa
v – wartość
prędkości (szybkość)
𝐽 = 𝑁𝑚
𝜂 – sprawność
urządzenia
𝑊𝑢 – praca
użyteczna
𝐸𝑑 – energia
dostarczona
c – ciepło właściwe
Q – ilość ciepła
m – masa
∆𝑇 – zmiana
temperatury
c – ciepło właściwe
Q – ilość ciepła
m – masa
∆𝑇 – zmiana
temperatury
T – okres drgań
f – częstotliwość
t – czas
n – liczba
T – okres drgań
f – częstotliwość
t – czas
n – liczba
T – okres drgań
l – długość wahadła
g – przyspieszenie
grawitacyjne
𝜋 = 3,14
%
𝑊=
𝐽
𝑠
J
J
𝐽
𝑘𝑔℃
J
s
𝐻𝑧 =
s
1
𝑠
Download